تشخیص قارچ های بدن

آزمایش KOH (روش انجام،نمونه برداری و تفسیر)

نمونه مناسب برای گستره KOH همانند نمونه کشت قارچ می باشد و برای هر نوع قارچ بر اساس ظاهر ممکن است متفاوت باشد و آزمایشگاه باید از محل خاص نمونه و تشخیص بالینی مطلع باشد.

از قیچی،فورسپس و ناخن گیر استریل استفاده کرده و محل نمونه گیری با الکل 70 درصد پیش از نمونه گیری گندزدایی نبود.

محدوده مرجع
هیچ المان قارچی نباید یافت شود.

کاربرد آزمایش
تعیین وجود تعیین قارچ در پوست،ناخن یا مو.اگزودای آبسه ها،سینوس ها،ٖآسپیره ها و غیره هم می توانند با گستره KOH بررسی شده و از آنها جهت رنگ گرم هم تهیه شود.

محدودیت ها
کشت ها معمولا حساس تر از گستره های KOH هستند.
تست ممکن است احتیاج به یک شب انکوباسیون جهت تجزیه و حل شدن کامل مو،ناخن یا بقایای پوست داشته باشد.

روش کار آزمایش KOH

یک قطره KOH 10 درصد را روی لام قرار داده و سپس نمونه را اضافه کرده و لامل بگذارید.

بعد روی شعله گرمای ملایم قرار داده و نمونه حاصل را با درشت نمایی 10X یا 40X بررسی نمائید.

از 10 تا 20 درصد KOH و 40 درصد دی متیل سولفوکسید (DMSO) هم می توان ساتفاده کرد.

اطلاعات تکمیلی

عفونت های قارچی بافت های کراتینیزه مثل پوست،ناخن و مو به نام درماتوفیتوز خوانده می شوند.
گونه های مختلف قارچ ممکن است بیماریهای مشابه را ایجاد کنند.
نمونه های تشخیصی باید پیش از شروع درمان ضد قارچ گرفته شوند.
استروئید های موضعی تا پیش از این که احتمال عفونت قارچی رد شود نباید تجویز گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.