کشت قارچ های بیماریزا

محیط های اولیه جداسازی قارچها در آزمایشگاه

قارچها ارگانیسم های مهمی در صنعت و سلامت انسان هستند. محیط های رشد طبیعی آنها بسیار متغیر هستند ، واقعیتی که با روشهای بیشماری که برای جداسازی و کشت آنها ایجاد شده است ، منعکس می شود. کشت قارچی در آزمایشگاه معمولاً بر روی صفحات آگار ، فلاسک ها ، و دستگاههای تخمیر کننده با تلقیح انجام می شود. در اینجا ما در مورد محبوب ترین روش های جداسازی و کشت قارچ ها بحث می کنیم.

محیط کشت Birdseed Agar

محیط کشت Birdseed Agar

این محیط را niger seed agar نیز می گویند.برای جداسازی انتخابی و شناسایی کریپتوکوکوس نئوفورمنس فنل اکسیداز تولید کرده و کلنی های قهوه ای تیره در حضور اسید کافئیک نمایان می سازد.
این محیط دارای کلرامفنیکول برای مهار کردن رشد باکتریها است.

محیط Choromo Candida

Chrome Candida Agar محیط کشت

این محیط،محیط انتخابی افتراقی برای جداسازی و تشخیص احتمالی کاندیدا آلبیکنس،کاندیدا کروزی ای و کاندیدا تروپیکالیس به کار می رود.این محیط واجد کلرامفنیکول و مخلوط کروموژنهاست.

کلرامفنیکول رشد اکثر باکتریها را متوقف می کند.کاندیدا آلبیکانس کلنیهای سبز،کاندیدا کروزی ای کلنی های صورتی و کاندیدا تروپیکالیس ارغوانی تولید می کند.

محیط Brian Heart Infusion

محیط کشت Brian Heart Infusion

این محیط غنی شده ای است که میتوان آن را برای جداسازی انواع باکتریها،مخمر ها و کپکهای پر نیاز بکار برد.محیط را از انفوزیون مغز و قلب گوساله،پپتونها،گلوکز،سدیم کلراید سولفات تهیه می کنند.

اضافه کردن 5 تا 10درصد خون گوسفند محیط را غنی می کند و افزودن آنتی بیوتیک ها (مانند جنتامایسین،کلرامفنیکول و پنی سیلین) می تواند این محیط را برای قارچ ها انتخابی نماید.

محیط کشت Dermatophyte Test Medium (DTM)

محیط کشت قارچ Dermatophyte Test Medium

این محیط،محیط آگاردار انتخابی برای جداسازی و شناسایی درماتوفیتها است و شامل گوارده لوبیا چینی به اضافه گلوکز،سیکلوهگزمید،کلروتتراسایکلین،جنتامایسین و فنل رد می باشد.

آنتی بیوتیکها رشد باکتریها،مخمر های ساپروفیت و کپکها را متوقف می سازد.درماتوفیتها بر روی محیط فرآورده های قلیایی تولید کرده و معرف فنل رد را از زرد به قرمز بر می گرداند.

این تغییر رنگ به هنگامی که نمونه ها آلوده باشد (مثل نمونه های ناخن) پوشیده می باشد.پیگمان حاصل از درماتوفیتها که برای شناسایی به کار می رود با رنگ قرمز شدید حاصل بر روی محیط پوشیده می شود.

محیط Yeast Extract Phosphate Agar

محیط Yeast Extract Phosphate Agar

محیط انتخابی برای جداسازی قارچهای بیماریزا نظیر گونه های هیستوپلاسما و بلاستومایسس است.این محیط دارای عصاره مخمر،بافر فسفات به اضافه کلرامفنیکل به منظور متوقف کردن رشد باکتریها است و PH آن تا حدود 6 تنظیم شده است.

محیط مایکوسل آگار

محیط کشت Mycosel Agar

محیط Mycosel Agar محیط انتخابی برای جداسازی قارچهای بیماریزا از نمونه های آلوده است.ماکوسل آگار BBL و ماکوبیوتیک آگار Difco دارای گوارده لوبیا چینی،گلوکز،سیکلوهگزمید و کلرامفنیکل است.

قارچهای حساس به سیکلوهگزمید از جمله کریپتوکوکوس نئوفورمنس،سودوآلشریا بویدی ای،بسیاری از گونه های کاندیدا و آسپرژیلوس،ترکوسپورون بیجلی ای و اکثر قارچهای ساپروفیت و فرصت طلب روی محیط رشد نمی کنند.

محیط کشت Inhibitory Mold Agar

IMA محیط غنی شده انتخابی است که برای جداسازی قارچ های بیماریزابه غیر از درماتوفیتها بکار می رود.این محیط گوارده بافتهای حیوانی و کازئین،عصاره مخمر،دکسترین،نشاسته،گلوکز و نمکها و کلرامفنیکل را دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.