آزمایش فسفاتاز اسیدی پروستاتی

نام اختصاری: TRAP – PAP

سایر نام ها: فسفاتاز اسیدی پروستاتی، فسفاتاز اسیدی مقاوم به تارتارات

نوع نمونه قابل اندازه گیری : سرم یا پلاسمای EDTA   دار

حجم نمونه مورد نیاز: ۱ ml

شرایط نمونه گیری:

  1. ترجیحاً بیمار ناشتا باشد.
  2. یک ساعت پس از نمونه برداری جداسازی صورت گرفته و تست انجام شود.
  3. هرگونه لیز شدن نمونه موجب تغییر در نتایج می گردد

ملاحظات نمونه گیری:

  1. نمونه گیری بلافاصله پس از معاینه رکتال ((DRE ، بافت برداری سوزنی پروستات و ماساژ پروستات نباید صورت گیرد.
  2. مصرف فلوراید، فسفات و کلوفیبرات را قبل از آزمون قطع کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه : همولیز شدید نمونه موجب رد آن می شود.

شرایط نگهداری: نمونه حداکثر ا ساعت در دمای اتاق نگهداری شود. نمونه ۷ روز در دمایC  ◦۴ و ۶ ماه درC  ◦۲۰- پایدار است.

کاربردهای بالینی : فسفاتاز اسیدی تام و ایزوانزیم PAP آن عمدتاً جهت تشخیص و مرحله بندی کارسنیوم (تومور) پروستات و ارزیابی کارایی درمان به کار می رود.

روش ارجح : مهار  تارتارات (Tartarate Inhibition)

سایر روشها: تیمو فتالئین مونو فسفات،( RIA,IRMA)  Immunoassay، کمی لومینوسانس

مقادیر طبیعی: واحد SI در C۳۰

بزرگسالان/ کهنسالان: ۲٫۲-۱۰٫۵ U/L

کودکان: ۸٫۶-۱۲٫۶ U/L 

نوزادان: ۱۰٫۴-۱۶٫۴ U/L

 

تفسیر:

در کارسنیوم پروستات، هیپرتروفی خوش خیم پروستات، پروستاتیت (التهاب پروستات)، مولتیپل میلوما، بیماری پاژه، هیپرپاراتیروئیدی، متاستاز به استخوان، کریز سلول داسی، ترومبوسیتوز، بیماری گوشه، بیماری کلیوی، بیماری های کبدی مانند سیروز سطوح PAP افزایش می یابد.

 

عوامل مداخله گر:

افزایش دهنده ها : معاینه انگشتی رکتوم، سیستوسکوپی، افزایش سطح فسفاتاز قلیایی و داروهایی از قبیل اندروژن ها، کلوفیبرات ، آلگلوسراز

کاهش دهنده ها: تأخیر در انجام آزمایش، فلورید ها، فسفاتها، اگزالاتها، هپارین، الکل

توضیحات:

  • به علت حساسیت آنزیم به حرارت و PH حداکثر ۱ ساعت فرصت دارید تا آزمایش را انجام دهید.
  • سطوح بالای PAP به طور قطعی نشان دهنده  سرطان بدخیم پروستات نمی باشد. زیرا در هیپرپلازی خوش خیم پروستات، عفونت پروستات و دستکاری غده پروستات افزایش سطوح آن مشاهده می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.