آزمایش Reduce Substance urine

نام اختصاری: Redu.Substa

سایر نام ها: Glini test

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار تصادفی (رندم)

حجم نمونه مورد نیاز: ml 20- 4

شرایط نمونه گیری:

۱-    نمونه ادرار میان جریان ( وسط ادرار) در ظروف استریل جمع آوری گردد. قبل از نمونه گیری نواحی تناسلی را تمیز نمایید.

۲-    در مورد اطفال از کیسه های پلاستیکی ( Plastic bags) استفاده شود.

ملاحظات نمونه گیری:

۱-    هیچگونه آمادگی بخصوصی برای انجام این تست نیاز نمی باشد.

۲-    در مورد جمع آوری ادرار اطفال داشتن چند کیسه پلاستیکی اضافه ممکن است ضروری باشد.

۳-    مصرف هرگونه مؤثر بر نتایج آزمون را در برگه آزمایش یادداشت نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه: آلودگی نمونه ادرار به مدفوع، ترشحات مجاری تناسلی و هر ماده آلوده کننده دیگر

شرایط نگهداری: نمونه ادرار در c 4 به مدت ۷۲ ساعت پایدار است.

کاربردهای بالینی:

یک تست سریع و ارزان جهت غربالگری در بیماران دیابتی و اختلالات متابولیک نوزادان نظیر گالاکتوزمیا (افزایش سطح گالاکتوز در خون) بکار می رود.

 

 

مقادیر طبیعی:

عدم تغییر رنگ نوار کلینی تست به رنگ نارنجی که نشان دهنده عدم حضور گلوکز، گالاکتوز یا هرقند احیاکننده در ادرار می باشد.

تفسیر:

ادرار می تواند حاوی انواع ترکیبات  احیاکننده از قبیل گلوکز، گالاکتوز، فروکتوز، لاکتوز، مالتوز، اسید آسکوربیک و بسیاری از داروهای احیاکننده باشد. این ترکیبات با احیاء یون های مس در محیط، قابلیت احیاء کنندگی دارد. از مواد احیاکننده با اهمیت بالینی گلوکز (دیابت) و گالاکتوز (گالاکتوزمیا) حائز اهمیت می باشد. سایر قندها اهمیت بالینی قابل توجهی ندارند.

از آنجایی که گلوکز از طریق معرف های دیپ استیک اختصاصی گلوکز نیز قابل شناسایی است، این تست قالباً جهت تشخیص گالاکتوز در ادرار به کار برده می شود.

عوامل مداخله گر:

  1. این تست با مقادیر کمی هر سوبسترای احیاء کننده در ادرار واکنش نشان می دهد. بنابراین اختصاصی برای گلوکز نمی باشد.
  2. ادرار با وزن مخصوص پایین حاوی گلوکز ممکن است افزایش ناچیزی داشته باشد.
  3. متابولیت های داروهای سولفودار و ترکیبات متاپپریلن ممکن است در حساسیت تست تداخل ایجاد نماید.
  4. موارد حاجب در ادرار منجر به نتایج منفی کاذب در آزمون می گردد.

داروهایی که ممکن است اندازه گیری گلوکز ادرار را افزایش دهند ( مثبت کاذب) عبارتند از : اسیدآمینوسالیسیلیک، سفالوسپورین ها، هیدرات کلرال، کلرامفنیکل، دیازوکسید، دکستروتیروزین، دیورتیکها (لوپ وتیازیدها) ، استروژن ها، ایزونیازید، لوودوپا، لیتیم، نافسیلین، نالیدیکسیک، اسیدونیکوتینیک اسید(دوز بالا).

داروهایی که ممکن است منجر به مثبت کاذب Clini test شود اما بر روی تست های dipstick  تأثیر نداشته باشد عبارتند از : اسیداستیل سالسیلیک، اسیدآسکوربیک، سفالوتین، کلرال هیدرات، نیتروفورانتوئین، استرپتومایسین و سولفونامیدها.

داروهایی که ممکن است منجر به منفی کاذب شوند عبارتند از اسیدآسکوربیک (clinistix,Tes-Tape و Tea-Tape)، لوودوپا (clinistix) و فنوتیازین ها (Clinistix)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.