ازمايش بيال جهت جستجوي پنتوزها در ادرار

18

اگر ادرار را با اسيد هيدروكلريدريك غليظ مخلوط نمايند پنتوزها يك مولكول اب از دست مي دهند و تبديل به فورفورل Furfurol كه با ارسين orcin رنگ سبز مي دهد،مي شود.

معرف بيال
ارسين:2/ گرم
كلرورفريك(محلول 10%):5 قطره
اسيدكلريدريك با وزن مخصوص 1.16:100 ميلي ليتر
محلول را بايد در يك ظرف شيشه اي قهوه اي و در جاي تاريك نگهداري نمود و در شيشه را خوب بست.مدت پايداري ان خيلي كم است و به همين دليل بايد محلول را به مقدار كم براي هر بار استفاده تهيه نمود.
روش ازمايش بيال
4 ميلي ليتر معرف بيال را در لوله ازمايش ريخته و انرا به جوش مي اورند،سپس لوله را از روي شعله كنار اورده يك ميلي ليتر ادرار به ان اضافه مي نمايند.(بايد ادرار را قطره قطره اضافه كرده به صورتي كه يك طبقه در روي معرف تشكيل دهد.در صورت وجود پنتوز در ادرار در حد واسط 2 محلول حلقه كم و بيش سبز رنگي فروي يا به تدريج ايجاد مي شود كه ارتباط مستقيم به پنتوز دارد،مي توان اين رنگ را با الكل اتيليك استخراج نمود.
مقدار طبيعي ان در انسان طبيعي در صورتيكه ميوه نخورده باشد حداكثر 2-5 ميلي گرم در كيلو در ادرار 24 ساعته است،اطفال كمي بيشتر است.
فروكتوز هم با اين معرف همين رنگ را مي دهد لذا براي از بين بردن فروكتوز مي توان ادرار را تخمير(چون فروكتوز قابل تخمير است) و از محيط عمل خارج مي شود.
به واسطه خوردن ميوه زياد به خصوص توت فرنگي،شاه توت،گيلاس،گوجه،مقداري پنتوز در ادرار ظاهر مي شود.
پنتوز اوري اختلالي است كه اذيت نمي كند و گاهي با ديابت قندي اشتباه مي شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.