تشخیص کبد چرب و فیبروز با آزمایش مدفوع

بیماری کبدچرب غیرالکلی(NAFLD) میلیون‌ها تَن از مردم آمریکا را تحت‌تأثیر قرارداده است. این بیماری اغلب تا زمانی‌که به‌خوبی پیشرفت‌کرده(Well advanced) باشد، تشخیص‌داده نمی‌شود و تشخیص قطعی به بیوپسی‌کبد نیاز دارد. یک زیرگونه (Subtype) این بیماری می‌تواند به سیروز‌کبدی شدید و سرطان منجر‌گردد. درحال‌حاضر، نتایج امیدوارکننده‌ای از یک بررسی اولیه، امکان انجام یک آزمایش غیرتهاجمی را فراهم‌می‌کند که تنها به نمونه مدفوع نیاز دارد. این آزمایش آرایش میکروب‌های‌روده را در نمونه مدفوع بررسی‌می‌نماید.

بیماری کبد‌چرب غیرالکلی(NAFLD) بیماری است که مشخصه آن، افزایش چربی در کبد می‌باشد. طبق ‌نظر مؤسسه ملی دیابت و بیماری‌های گوارشی و کلیوی آمریکا(NID&DKD)، این بیماری «یکی‌از شایع‌ترین علل بیماری کبدی در‌این‌کشور است».

NAFLD یک بیماری متفاوت با بیماری کبد الکلی (ALD) است که در‌آن افزایش چربی در کبد به‌علت مصرف زیاد الکل می‌باشد.

در تحقیق جدیدی (شامل ۱۳۵شرکت‌کننده) محققان دریافتند که این آزمایش مبتنی‌بر مدفوع، می‌تواند NAFLD پیشرفته را با‌دقت بین ۸۸ تا ۹۴ درصد پیش‌بینی نماید.

محققان معتقدند؛ درحال‌حاضر تعیین اینکه کدام فرد در‌معرض خطر یا مبتلا بهNAFLD است، یک «نیاز پزشکی ضروری برآورده‌نشده» می‌باشد. گرچه ده‌ها داروی جدید وجود دارد، اما اگر میسّر می‌شد که بیماری را بهتر تشخیص‌داد، بیماران می‌توانستند دقیق‌تر برای کارآزمایی‌ها انتخاب‌گشته و«در‌نهایت، برای پیشگیری و درمان آن بهتر مجهز خواهیم شد».

افراد مبتلا به NAFLD معمولاً شکایتی ندارند (No Symptoms).

• در برخی‌از مواقع، افراد مبتلا به یک‌نوع NAFLD بعداً به‌نوع دیگری از بیماری مبتلا تشخیص داده می‌شوند.

• ابتلا به NAFLD احتمال ابتلا به بیماری قلبی/ عروقی را افزایش ‌می‌دهد.

• چاقی خطر ابتلا به کبدچرب را افزایش‌می‌دهد.

دو‌نوع NAFLD وجود دارد: کبدچرب ساده و استئاتوهپاتیت غیرالکلی (NASH).

کبدچرب ساده یک نوع از NAFLD است که درآن در کبد، چربی وجود دارد اما بدون التهاب یا آسیب‌سلولی. این شکل از NAFLD معمولاً به آسیب‌کبدی یا عوارض‌کبدی منجر‌نمی‌شود.

NASH نوعی‌از NAFLD است که درآن‌ علاوه‌بر تمرکز چربی درکبد، نشانه‌های التهاب و آسیب سلول‌های‌کبدی نیز در بافت مشاهده‌می‌شود.

«التهاب می‌تواند به اسکار یا فیبروز منجرگردد و پس‌از‌آن به سیروز که بنیاد زیستی‌کبد را تغییر‌می‌دهد. NASH همچنین می‌تواند به سرطان‌کبد منجرگردد».

به‌طور‌دقیق علتNAFLD مشخص نیست و اینکه چرا برخی‌از افراد مبتلا، دارای کبدچرب ساده هستند در‌حالی‌که بقیه NASH دارند؟

برآوردها نشان‌می‌دهد که حدود ۲۰درصد از افراد مبتلا به NASH ،NAFLD دارند. در ‌آمریکا، تصور‌می‌شود که بین ۳۰ ‌تا۴۰ درصد‌از بزرگسالان NAFLD دارند و حدود ۳تا۱۲درصد به NASH مبتلا هستند.

چاقی و بیماری‌های مرتبط با چاقی (مانند دیابت نوع۲)، خطر ابتلا به NAFLD را افزایش‌می‌دهد و تصور‌می‌شود که NAFLD تا‌ حدود۵۰ درصد‌از افراد چاق را تحت‌تأثیر قرار‌می‌دهد.

ترکیب میکروبیوم روده، NAFLD را پیش‌بینی می‌نماید:

محققان گزارش‌می‌کنند که آرایش میکروبیوم‌ روده فرد (میلیاردها میکروبی که در روده همراه با مواد ژنتیکی خود زندگی‌می‌کنند) ممکن‌است بر خطر بروز چاقی در انسان مؤثر باشد.

این‌موضوع موجب تعجب‌ می‌باشد که؛ آیا ممکن‌است ارتباطی بین بیماری‌کبدی مربوط به چاقی و میکروبیوم روده وجود داشته‌باشد؟ اگر چنین‌است، ممکن‌است بتوان به آرایش میکروبیوم‌روده، در نمونه مدفوع فرد پی‌برده و آن‌را به‌وضعیت‌NAFLD آنها ارتباط داد.

برای آزمایش این‌نظریه، محققان ابتدا ۸۶بیمار مبتلابه NAFLD را که بیماری آنها توسط بیوپسی تشخیص‌داده ‌شده‌بود، بررسی‌کردند (درگروه تحت‌بررسی ۷۲تَن مبتلا به بیماری خفیف یا متوسط و ۱۴فرد با بیماری پیشرفته بودند).

آنها توالی ژن‌ها را از نمونه مـدفوع شرکت‌‌کنندگان جدا‌نموده و حضور، محل و فراوانی نسبی انواع گونه‌های میکروبی را ارزیابی‌کردند.

این فرآیند ۳۷‌گونه از باکتری‌ها را شناسایی‌کرد که باعث تمایز NAFLD پیشرفته از مرحله خفیف یا متوسط با‌دقت ۹۳/۶درصد می‌گردید.

محققان سپس این‌ یافته را در‌گروه دوم شامل ۱۶بیمار مبتلا به NAFLD پیشرفته و ۳۳‌داوطلب سالم (به‌عنوان گروه شاهد) اعتبارسنجی کردند.

این‌بار، آنها دریافتند که با آزمایش فراوانی نسبی ۹گونه باکتری (که ۷‌گونه از‌آنها در ۳۷گونه قبلی شناسایی‌شده ‌بودند) می‌توانند بیمارانNAFLD را از گروه شاهد با ۸۸درصد دقت تشخیص‌دهند.

«محققان معتقدند که بررسی آنها امکان آزمایشی بالقوه مبتنی‌بر مدفوع را برای تشخیص فیبروز‌کبدی پیشرفته براساس الگوهای میکروبی موجود در‌آن فراهم می‌نماید. یا حداقل به آنها کمک‌‌می‌کند تا تعداد بیمارانی‌که مجبور هستند تحت بیوپسی کبدی قرارگیرند را به حداقل برسانند».

تاکنون، آزمایش تنها روی تعداد کمی‌‌ از بیماران در یک آزمایشگاه بسیارتخصصی انجام شده‌است و حتی اگر بررسی‌های بعدی اعتبار آن‌را تأییدنماید، آزمایش نمونه‌مدفوع برای تشخیصNAFLD بعیداست که برای استفاده بالینی، حداقل در ۵سال آینده در دسترس قرارگیرد.

منبع:پزشک شما

نظرات بسته شده است.