دستگاه سديمان therma

 شروع به كار دستگاه سديمان therma

  • ابتدا كليد power پشت دستگاه را زده تا دستگاه روشن شود .
  • از صفحه ظاهر شده گزينه ID را انتخاب نمائيد .
  • از صفحه جديد گزينه ID پائين صفحه را فشار دهيد .
  • صفحه شماره ID بيماران ظاهر شده ID بيماران را بر اساس رديف بيماران وارد نموده گزينه OK را فشار دهيد .
  • نمونه ESR بيمار را در جايگاه مربوطه قرار دهيد ( نمونه بيمار ميبايست حداقل به مدت سه دقيقه ميكس شده باشد .)
  • بعد از 20 تا 30 دقيقه پرينت بيماران آماده مي شود .
  • Work . list را از كامپيوتر مركزي بخش بگيريد .
  • جوابهاي بيماران را ترانسفر نمائيد .
  • در پايان با فلش به صفحه اصلي برگرديد .

10- كليد power پشت دستگاه را خاموش كنيد .

 

نمونه مورد نياز :

2ml خون + o.5m سيترات سديم %3.8

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.