دستگاه كواگولامتر stago

شروع به كار دستگاه كواگولامتر stago

 • با كليد poewer پشت دستگاه آن را روشن نمائيد .
 • تا مدت رسيدن دستگاه به دماي محيط صبر نمائيد .
 • به تعداد تست هاي مورد نياز ( 150 لاندا به ازاي هر تست ) از محلول نئوپلاستين استوک داخل ظرف نمونه ريخته و مگنت دستگاه را داخل آن گذاشته در خانه شماره 1 بالاي دستگاه قرار دهيد .
 • به تعداد تست هاي مورد نظر ( 50 لاندا به ازاء هر تست ) از محلول كلريد كلسيم را داخل لوله اي در خانه شماره 2 بالاي دستگاه قرار داده و به مدت 20 دقيقه صبر نموده تا به دماي محيط برسند .
 • با فشار دادن دكمه         وارد منوي اصلي شويد .
 • گزينه عدد 1 را از روي صفحه Kyboard دستگاه انتخاب نموده دكمه اينتر را فشار دهيد .
 • در صورت خوانش تست pT عدد يك و در صورت قرائت ptt عدد دو را انتخاب نمائيد .
 • دكمه اينتر را فشار دهيد .
 • صفحه ID بيماران ظاهر شده ID مريض را وارد نمائيد .

10- كليد اينتر را دو مرتبه فشار دهيد دستگاه وارد صفحه خوانش مي شود .

11- كوت هاي دستگاه را در محل خوانش قرار دهيد .

12- 50لاندا از سرم بيماران را داخل كوتهاي مربوطه ريخته و داخل هر كدام يك ساچمه قرار دهيد.

13- بعد از تكميل شدن هر يك از قسمت هاي خوانش 1-2-3-4 كليد تايمر پائين قسمت هر يك از كانالها را فشار دهيد كه بر حسب حروف انگليسي از A-D نامگذاري شده اند .

14- تا رسيدن سرمها به دماي 37 سمپلر را آماده نمائيد .

15- براي خوانش تست pt ، پيچ قرمز رنگ بالاي سمپلر را بر روي عدد 4 تنظيم نمائيد .

16- سر سمپلر كشويي آن را از قسمت پائين سمپلر جا بزنيد .

17- بعد از50 ثانيه كه دستگاه دو بوق ممتد پشت سر هم زد تايمر را خاموش نمائيد و كوت ها را برداشته و در قسمت كانال خوانش قرار دهيد . ( كانالهاي تكي سمت راست )

18- سمپلر را از محلول ترومبوبلاستين داخل ويال نگهدارنده پر نمائيد .

19- كليد پائين قسمت خوانش را فشار داده و بلا فاصله در تمامي كوت هاي موجود محلول ترومبوپلاستين را توسط سمپلر تخليه نمائيد .

20- پرينت جواب را برداريد .

21- براي آزمايش ptt با كليد scap از برنامه خارج شويد .

22- از صفحه اصلي گزينه عدد يك را وارد نموده و دكمه اينتر را فشار دهيد .

23- عدد دو را جهت انتخاب تست ptt وارد نمائيد .

24 – كليد اينتر را فشار دهيد .

25- از صفحه ID ، ID بيماران را وارد نموده و دو مرتبه كليد اينتر را فشار دهيد .

26- كوتها را در جايگاه 37 دستگاه بگذاريد .

27- 50 لاندا سرم بيمار + 50 لاندا محلول ترومبوپلاستين ptt را داخل كوتها بريزيد .

28- تايمر قسمت پائين خوانش را فشار دهيد به مدت 170 ثانيه طول مي كشد .

29- پيچ قرمز رنگ بالاي سمپلر را روي عدد دو تنظيم نمائيد .

30- محلول كلريد كلسيم را توسط سمپلر كشيده و به كوت هاي در محل خوانش اضافه نمائيد.

31 – پرينت بيماران را برداريد .

32- ليست loge . book را كامل نمائيد .

 

 

هدف : كاليبراسيون دستگاه كواگولومتر stago :

 • از ويال كاليبراتور چهار رقت به شرح ذيل تهيه نمائيد .
 • لوله اول 100x كاليبراتور – لوله دوم رقت 2/1 (100x كاليبراتور + 100x بافر )

لوله سوم رقت 3/1 (100x کاليبراتور 200x بافر ) لوله چهارم 4/1 _ 100X كاليبراتور + 300x بافر ) .

 • دستگاه را روشن نمائيد .
 • گزينه عدد دو را روي دستگاه فشار دهيد .
 • كليد اينتررا فشار دهيد .
 • بر اساس تست مود كالبر عدد 1 را براي pt و عدد 2 را براي تست ptt انتخاب نمائيد .
 • كليد اينتر را فشار دهيد .
 • چهار لوله كاليبر را مشابه يك نمونه بيمار قرائت نمائيد و از هر لوله د وبار قرائت نمائيد .
 • پرينت جوابهاي كاليبراتو ر را برداريد و وارد منوي كالبرلتور شده و جوابها را بر اساس رقت مورد نظر وارد نمائيد .

10-چند بار كليد اينتر را فشار دهيد تا اعداد منحني كاليبراتور پرينت شود .

 

هدف : تهيه پلاسماي كنترل :

 • به ويال كنترل 1ml آب مقطر اضافه نمائيد .

2-آن را به مدت 30 دقيقه در دماي محيط قرار دهيد .

3- از آن بعنوان كنترل كاركرد دستگاه همانند نمونه يك بيمار استفاده نمائيد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.