طرز تهیه محلول رنگی BUN

4

طرز تهیه محلول رنگی BUN

دی استیل منوکسیم 1گرم
تیو سمی کاربازید 2گرم
کلرور سدیم 9گرم

حجم را با آب مقطر به یک لیتر می رسانیم .


طرز تهیه محلول اسیدی BUN
اسید سولفوریک غلیظ 60سی سی

اسید ارتو فسفوریک 10سی سی

کلرور فریک 1/0گرم

حجم را باآب مقطر به یک لیتر می رسانیم .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.