مزایا و معایب خون گیری وریدی

3

مزایای خون گیری وریدی:
امکان تکرار تست ها بر روی نمونه
عدم تفاوت بین نمونه گرفته شده از ورید های مختلف
سرم و پلاسمای نمونه قابل جدا کردن است.
پلاکت و عملکرد پلاکتی با خون وریدی بر روی EDTA انجام می شود.

اشکالات خون گیری وریدی:
ماندن تورنیکت بیش از 60 ثانیه سبب hemoconcentration و افزایش پارامترها می شود.
وارد نشدن خون در سرنگ به علت:
محکم و سریع کشیدن سرنگ و کلاپس ورید های کوچک
وارد شدن به دیواره خارجی ورید بدون ورود به lumen ورید.در صورت وقوع،سرنگ را کمی بیرون کشیده و وارد لومن می کنیم.این امر سبب هماتوم خواهد شد.

تند کشیدن سرنگ سبب:
کلاپس دیواره ورید
کف کردن خون
لیز گلبول های قرمز می شود.

اگر با دو بار خون گیری به نتیجه نرسیدیم,شخص نمونه گیر باید عوض شود.
خون گیری از نوزادان،افراد چاق،اطفال،شالخوردگان و بیماران دچار شوک هیپولمیک مشکل است.

در صورت وصل بودن سرم به بیمار و وجود برانول در رگ توصیه می شود جهت نمونه گیری:
سرم قطع شود،10 میلی لیتر خون گرفته و دور ریخته شود و سپس نمونه لازم اخذ گردد.
محل نمونه گیری وریدی پائین تر از محل وصل سرم باشد.

عوارض دیررس خون گیری وریدی:
ترومبوز وریدی به علت تروما
ترومبوفلبیت (عفونت ورید)
خون گیری از نوزادان و اطفال مشکل بوده،چون رگها کوچک و کنترل بیمار مشکل می باشد.دقت شود که نبض مچ دست پس از بستن تورنیکت حس شود.در صورت عدم دسترسی به وریدهای ناحیه ارنج،خون گیری به پزشک واگذار گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.