سیتولوژی چیست (تعریف،انواع و کاربرد در آزمایشگاه)

سیتولوژی بخشی از پاتولوژی است که به بررسی و تشخیص بیماری در سطح سلول می پردازد. از بررسی های سیتولوژی می توان در تشخیص سرطان ها و همچنین بیماری های التهابی و عفونی بهره برد. آزمایشات سیتولوژی عموما عموما بر روی نمونه ی سلول های آزاد و یا قسمتی از بافت انجام می گیرند.

تست های سیتوپاتولوژی اغلب با نام تست های اسمیر نیز شناخته می شوند چراکه در آن تشخیص اغلب با استفاده ازتهیه ی گسترشی از سلول های مورد نظر بر روی لام (اسمیر) و بررسی میکروسکوپی آن انجام می گیرد.

از جمله زیر شاخه های پاتولوژی جراحی (آناتومیکال) سیتوپاتولوژی می باشد.

گفته می شود که به مطالعه و تشخیص بیماری ها در حد سلول می پردازد و اغلب در جهت تشخیص سرطان ها بکار می رود و به تشخیص بیماری های عفونی و التهابی کمک می کند.
همچنان ضایعات تیروئید و بیماری های درگیر کننده مایعات استریل بدن (پرده جنب ، پرده صفاق یا شکمی ، مایع مغزی نخاعی)و ضایعات سایر ارگان ها را شناسایی می کند .

این آزمایش عمدتاً روی نمونه های سلولیِ بدست آمده یا قطعات بافتی صورت می گیرد(بر خلاف پاتولوژی که به مطالعه کل بافت می پردازد.)
به تست های سیتولوژی بعضاً اسمیر گفته می شود ، زیرا نمونه روی اسلاید های شیشه ای تهیه می شود.

سیتولوژی ادرار

سلول شناسی ادرار جهت تشخیص احتمال وجود سرطان مثانه و مجاری ادرار انجام می شود.

سیتوپاتولوژی ( سلول شناسی ) برای بررسی سیتولووژی نمونه های بیماران را به طرق زیر می توان به دست آورد:

الف) Exfoliative Cytology ( برداشتن سلولهای ریخته شده ):
در این روش نمونه های سلولی ریزش یافته بررسی شده و از هیچ ابزاری برای بدست آوردن نمونه استفاده نمی شود. مثل اسمیر واژن ( پاپ اسمیر )، خلط، ادرار، دهان و مایعات بدن.

ب) Abrative Cytology : عبارت است از بررسی سیتولوژی سلولهای برداشت شده با کمک تماس، کشیدن و یا خراشیدن . که برای این منظور از ابزار خاصی استفاده می شود. مثل اسمیر سرویکس ( دهانه رحم )

پ) Washing or Lavage Technique: عبارت است از روش برداشت نمونه از بیمار توسط شستشو با مایع . مثل تزریق مایع به داخل ریه ها و برداشت نمونه یا تزریق مایع به داخل حناق (شکم) یا مثانه و تهیه نمونه .

ت) Aspirating Cytology: عبارت است از تهیه نمونه با استفاده از سوزن باریک و میکدن توسط سرنگ.

ه) Intraopertive Cytology: عبارت است از بررسی نمونه های سیتولوژی حاصل از جمع آوری حین عمل جراحی.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.