سلول های رده اریتروئید

تولید و تکامل سلول های خونی پس از تولد،به طور طبیعی توسط سلول های پیش ساز در مغز استخوان انجام می گیرد،به جز سلول های رده لنفوئیدی،که علاوه بر مغز استخوان در سیستم لنفورتیکولار نیز تولید و تمایز می یابند.
منشا اولیه سلول های خون ساز از سلول های مزانشیمی تمایز نیافته و یا سلول های بنیادی کثیرالقوه(Pleuripotential stem cell) با قابلیت تکثیر و تمایز نا محدود می باشند که از نظر مرفولو‍ژی بی شباهت به سلول های لنفوئیدی نبوده و علاوه بر سلول های خونی،سیستم لنفوئیدی و رتیکولواندوتلیال را نیز پدید می اورند.

سلول های رده اریتروئیدErythropoiesis-
pronormoblast-1(پرونورموبلاست):قطر ان حدود ۲۰ میکرون بوده،هسته بزرگ گرد یا تخم مرغی و دارای یک یا چند هستک به رنگ ابی روشن،کروماتین هسته شبکه تخم مرغی ظریفی را تشکیل داده و نقاط ریز صورتی پاراکروماتین در میان شکافها می درخشد.
سیتوپلاسم نازک(حدود ۲ میکرون) و به رنگ ابی تیره و ممکن است هاله کم رنگی در اطراف هسته دیده شود.در میکروسکوپ معمولی پرونورموبلاست شباهت زیادی به میلوبلاست دارد ولی کروماتین میلوبلاست بارزتر و پراکنده تر از پرونورموبلاست بوده و جدار هسته ان نازکتر و ظریفتر از پرونورموبلاست می باشد.
۲-بازوفیلیک نورموبلاست(Basophilic Normoblast):قطر ان حدود ۱۵ میکرون بوده،هسته گرد یا بیضی کوچکتر از پرونورموبلاست می باشد.شبکه کروماتین بصورت Delicate clumps است که ضخیم تر و خشن تر از شبکه کروماتین پرونورموبلاست ها می باشد.
هستک دیده نمی شود و فضای پاراکروماتین به صورت نقاط صورتی غیرمنظم دیده می شود.سیتوپلاسم نسبتا وسیع تر از پرونورموبلاست و هاله های اطراف هسته دیده می شود.
۳-پلی کروماتوفیلیک نورموبلاست (Polychromatophilic Normoblast):قطر ان حدود ۱۲ میکرون بوده،هسته ان کوچکتر از بازوفیلیک نورموبلاست و دارای غشای ضخیم می باشد.کروماتین خشن و توده ای،پاراکروماتین صورتی در فضای نامنظم می شود.
سیتوپلاسم وسیع تر و به رنگ پلی کروماتوفیلیک که نشانه ساختن هموگلوبین قرمز رنگ است.
۴-اورتوکروماتوفیلیک نورموبلاست(Orthochromatic Normoblast):قطر ان حدود ۱۰ میکرون بوده،هسته کوچک معمولا خارج از مرکز می باشد.کروماتین هسته هموژن و فشرده،سیتوپلاسم صورتی رنگ و وسیع،هسته چروک خورده و سلول،نسبت هسته به سیتوپلاسم
۵-رتیکولوسیت:
با از بین رفتن هسته،یک سلول بزرگ ابی رنگ باقی میماند که با رنگ امیزی حیاتی؛شبکه ای از دانه های ابی دیده می شوند که ریبوزوم ها می باشد.
رتیکولوسیت ها حدود ۳ روز عمر دارند و سپس تبدیل به RBC بالغ می شوند.
حدود۳/۲ این مدت را در مغز استخوان گذرانده و سپس توسط مکانیسم های خارجی از طریق منافذ کوچکی که در دیواره سینوزوئیدی مغز استخوان موجود است به داخل خون می ریزند و حدود ۱ روز در خون محیطی باقی مانده و با از دست دادن ریبوزوم ها و میتوکندری ها تبدیل به RBC های بالغ می شوند.
۶-اریتروسیت:گلبول قرمز که اندازه ۵/۷-۳/۸ میکرون و ضخامت ان ۷/۱ میکرون می باشد.سیتوپلاسم ان مقعرالطرفین و به رنگ نارنجی مایل به صورتی وقسمتا مرکزی ان روشن تر می باشد که ۳/۱ فضای سلول را اشغال کرده است.
در لام خون طبیعی تعداد کمی به کوچکی ۶ میکرون و تعداد کمی به بزرگی ۹ میکرون دیده می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.