پلاسمودیوم مالاریا Plasmodium malaria

شکل اولیه حلقوی پلاسمودیوم مالاریا شبیه به پلاسمودیوم ویواکس است اما انگل کوچکتر،نامنظمی کمتر،فشردگی بیشتر و سیتوپلاسم ابی عمیقتری دارد.
در تروفوزوئیت رشد یافته گرانول های سخت تری به رنگ قهوه ای تیره یا رنگدانه سیاه بوجود امده که ممکن است شبیه به یک نوار سیاه در طول سفر به نظر برسد.
اندازه گلبول های قرمز عفونی طبیعی و یا حتی کوچکتر از اکثر سلول ها می باشند چون ترجیحا سلول های مسن تر مبتلا می گردند.
بر خلاف دیگر گونه ها،یه یک دوره ۷۲ ساعته جهت به وجود امدن شیزونت بالغ احتیاج است که شبیه به یک گل داودی یا گل رز به نظر می رسد و فقط ۸-۱۰ مروزئیت بیضی شکل دارد.
غالبا یک توده فشرده از رنگدانه های سبز سیاه رنگ در مرکز سلول قرار دارد که به وسیله مروزوئیت ها احاطه شده است.
گامتوسیت ها شبیه به پلاسمودیوم ویواکس،اما کوچکتر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.