کشت زخم

کشت و تشخیص باکتری های عامل عفونت زخم

لوازم:سرم فیزیولوژی استریل – الکل ۷۰ درصد -سواپ استریل -محیط کشتهای بلاداگار شکلات اگار تایوگلیکولات CNA PEAوEMBیا مک کانگی -جار شمعی -لوله استریل ولام وشعله .
باکتری های موجود برروی پوست ومخاط می توانند پس از ایجاد زخم یا هر اسیب وارده به پوست ایجاد عفونت نمایند.
عفونتهای حاد زخم ناشی از اسیبهای خارجی به پوست هستند.
عفونتهای مزمن ناشی از مشکلات عروقی یا متابولیک چون دیابت هستند که زخمهائی چون زخم بستر یا دست وپا ایجاد می کنند که معمولا عفونتها ناشی از چند نوع باکتری ومعمولا هم هوازی ها و هم غیر هوازی ها هم زمان عامل ان هستند.
نحوه انجام کشت زخم:
نمونه می تواند بافت بر داشته شده یا اسپیره چرک و ترشحات زخم باشد یا از زخمی که سطحش کاملا ضد عفونی شده باشد تهیه شود و همچنین از لبه های زخم در محلی که امکان استقرار باکتری های الوده کننده نباشد سواپهای اغشته به ترشهات زخم دارای کمترین ارزش میباشند.
کشت ترجیها باید قبل از شروع درمان از زخمهائی که بهبودشان به تاخیر افتاده انجام شود.
ابتدا باید مواد زائد از روی زخم حذف شوند اطراف زخم با کلر هگزیدین ۲درصد یاتنتور ید ۲درصد و یا الکل ۷۰درصد یا بتادین ۱۰درصد ضد عفونی شود.
سپس زخم با سرم فیزیولوژی استریل اب کشی شود بعدا سواپ استریل را به ارامی حدود ۵ بار روی زخم بغلطانید اگر زخم خشک است سواپ را با سرم فیزیولوژی استریل مرطوب کنید .
سپس سواپها را بر روی محیطهائی چون بلاداگار، شکلات اگار CNA- PEAوEMBیا وتایو گلیکولات برای بی هوازی ها کشت می دهیم.
اسپیره چرک وترشحات زخم میبایست فقط توسط پزشک صورت گیرد.
برچسب نمونه باید کامل باشد وشامل نوع زخم سطحی یاعمقی بودن زخم زخم بستر یاسوختگی باشد وهمچنین ناحیه زخم وانتی بیوتیکهای مصرف شده یادرخواست ازمایشات خاص چون کشت بیهوازی ویاقارچ باشد .
نمونه باید ظرف ۳۰ دقیقه ارسال گردد مرطوب نگهداشته شود و در یخچال هم نگهداری نشود و تا زمان کشت دردمای محیط نگهداری شود چون هوای سرد باعث افزایش غلظت اکسیژن شده وبیهوازی ها را ازبین می برد از قراردادن نمونه داخل فرمالین هم خودداری شود وبیش از یک ساعت هم داخل محیط ترانسپورت قرار نگیرد .
همیشه ابتدا کشت صورت پذیرد وسپس اسمیر تهیه شود اگر اسپیره فرستاده شده شفاف است ابتدا درون یک لوله استریل سانتریفیوژشود اگر نمونه ارسالی زیاد است مقداری از ان فریز شود پلیتهای کشت داده شده را برای ۴۸ ساعت درون جار شمعی مرطوب نگهداری شوند
درصورت منفی بودن تا ۳الا ۴روز نگهداری وکنترل شوند ونمونه های مهمی چون بافت قرنیه واسپیره مغز یانمونه هائی کهPMN دراسمیر انها دیده شده را تا یک هفته نگهداری کنید وکشتهای مثبت را باکمک محیطهای افتراقی مختلف یا تستهای مختلف شناسایی وانتی بیوگرام کنید نمونه های لنفاوی را در زیر هود بررسی کنید چون احتمال حضور باکتری های خطر ناکی چون فرانسیسلا بروسلا یا مایکوباکتریم دران وجود دارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.