خطرات سرب موجود در رنگ دیوار برای فرزندان

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که سرب موجود در رنگ دیوارهای منزلِ شما می‌تواند باعث آسیب به رشد فرزندتان و سلامت عمومی او شود.
وقتی برای بازسازی یا تعمیرات، دیوارهای منزل را سنباده می‌زنید یا می‌تراشید، ذرات خطرناک سرب در فضای خانه پخش می‌شوند. دور نگه داشتن فرزندتان طی روزهایی که مشغول این کار هستید، او را محفوظ نگه می‌دارد.
بنابراین وقتی خانه رنگ شد، خطر این‌که سرب بر فرزندتان تاثیر گذارد، کاهش می‌یابد. همچنین تعمیر هرگونه نشتی آب در خانه ضروری است، زیرا باعث خراب شدن و طبله کردن رنگ می‌شود و احتمال آلودگی به سرب را افزایش می‌دهد.