آموزش کاردستی پرنده دایره ای پارچه ای

پرنده دایره ای،کاردستی برای کودکان،پرنده عروسکی پارچه ای
وسایل لازم
تکه پارچه نمدی برای کل بدن( رنگ زرد)
تکه پارچه نمدی برای شکم( رنگ سفید)
تکه پارچه نمدی برای نوک یا منقار( رنگ نارنجی)
مهره یا دکمه: ۲ عدد برای چشم ها( رنگ مشکی)
نخ مشکی
نخ
قیچی
الیاف مناسب برای پر کردن

روش ساخت عروسک پرنده ای
روش ساخت عروسک پرنده دایره ای
مرحله اول
مطابق الگوها، از پارچه بدن یک تکه دایره ای شکل برای بدن، ۲ تکه دایره ای شکل برای سر، ۲ تکه برای دم، ۴ تکه برای بال ها ببرید. از پارچه مربوط به شکم یک تکه دایره ای شکل ببرید. نوک یا منقار را نیز مطابق الگو ببرید.
مرحله دوم
دو تکه دایره ای سر و دو تکه مربوط به بدن را روی هم گذاشته به طوری که روی پارچه ها به سمت داخل باشد و دور تا دور آن ها را با دقت بدوزید و قسمت کوچکی به اندازه ۲٫۵ سانتی متر برای برگرداندن و پر کردن باز بگذارید. سر و بدن را به رو برگردانید.
مرحله سوم
با استفاده از قیچی مخصوص  دو شکاف کوچک در دو طرف سر پرنده برای قرار دادن چشم ها ایجاد کنید.( اگر مهره شما پایه دار است و با واشر محکم می شود) مهره را از روی کار در شکاف قرار داده و از پشت با واشر آن را محکم کنید، در غیر این صورت جای چشم ها را مشخص کرده و دکمه را در محل مورد نظر بدوزید.  با دو کوک در بالای چشم ها با نخ مشکی مژه های پرنده را کامل کنید.
مرحله چهارم
سر را با الیاف مناسب پر کنید و قسمت باز را بدوزید. نوک پرنده را با دقت با کوک های ریز در محل مورد نظر بدوزید.
مرحله پنجم
دو تکه مربوط به بال را روی هم گذاشته به طوری که روی پارچه ها به سمت داخل باشد و دور تا دور آن را با دقت بدوزید و قسمت کوچکی را باز بگذارید. بال را به رو برگردانید و قسمت باز را بدوزید. این مراحل را برای بال دیگر نیز تکرار کنید.
دم را نیز با روش مشابه آماده کرده و در پایان قسمت باز را بدوزید.
مرحله ششم
بدن پرنده را نیز با دقت پر کرده و قسمت باز را بدوزید.
سر را روی بدن قرار داده و با سوزن به بدن وصل کنید سپس با کوک های مناسب دوخت سر به بدن را انجام دهید.
بال های پرنده  و دم را در جای مناسب قرار داده و دوخت آن ها به بدن را انجام دهید. پرنده شما آماده بغل کردن است.

نظرات بسته شده است.