ریفلاکس

ریفلاکس طولانی مدت پیش زمینه سرطان مری

سوزش سردل یا ریفلاکس معده، از جمله بیماری‌هایی است که اکثرا آن را تجربه کرده اند و سوالات متعددی هم راجع به آن وجود دارد.

ریفلاکس معده، یک بیماری عودکننده است که گروهی از بیماران که عودهای مکرر را تجربه می کنند، باید بر روی درمان طولانی‌تر و حتی مداوم قرار گیرند.

باید توجه داشت مصرف طولانی مدت داروهای کاهنده اسید، حتی برای سال ها کم عارضه تر، کم خطر تر و به صرفه تر است .در خصوص این بیماری، تفاوت عمده ای در گروه های سنی بالغین وجود ندارد و در صورتی که سال ها بدون درمان دارویی باقی مانده و به علایم آن توجه نشود، می تواند باعث سرطان مری شود.

اگر پنج تا هفت سال از علایم بیماری گذشته بهتر است؛ بیمار تحت آندوسکوپی قرار گیرد و در صورتی که همچنان علامت دارند،بهتر است هر پنج تا هفت سال، یک بار آندوسکوپی انجام دهد.

هدف از آندوسکوپی، پیشگیری از بیماری و مهم تر از آن، سرطان مری است، اضافه می کند: ریفلاکس معده، برای بیمار ناراحتی هایی را ایجاد می کند، اما مهم تر از آن، عوارض بیماری است که شامل التهاب، زخم، تنگی و در نهایت، سرطان مری  است.

ریفلاکس طولانی مدت، باعث تغییر سلولی در انتهای مری می شود که این تغییرات پیش زمینه سرطان مری است، بنابراین اگر بیماری به صورت طولانی مدت علایم ریفلاکس داشته باشد، نباید خودش به طور خودسرانه و طولانی مدت دارو مصرف کند و پزشک نیز نباید بدون بررسی تشخیصی از نظر آندوسکوپی مصرف داروها را تجویز کند.