فروش دستگاه اتوانالایزر هیتاچی 717

ویژگی های اصلی دستگاه :

– قابلیت نمونه دهی به صورت ۲۴ ساعته

– قابلیت بارکدخوانی برای نمونه ها

– قابلیت بارکد خوانی شناساگر

– ۶۴ جایگاه نگهداری شناساگر در یخچال

– قابلیت نگهداری نمونه های کالیبره و کنترل کیفی در یخجال

– ۱۱۵ جایگاه نمونه های کنترل کیفی، کالیبره، بیمار، stat و محلول شستشو

– ۱۲۰ کوت یا سلول واکنش نیمه دورانداختنی

– قابلیت ارزیابی نتایج تست های تکرار و within- run

– قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک

– قابلیت نمونه دهی stat

– قابلیت cell blanking به صورت اتومات

– عملکرد نگهداری و مراقبت از دستگاه به طور اتوماتیک

• سیستم نمونه­دهی

– سیستم نمونه دهی حاوی دیسک نمونه، پروب ، بازوی پروب ، سرنگ ها و پیپت های نمونه دهی و واحد شستشوی پروب نمونه
– بازوی نمونه برای حرکت دادن پروب نمونه از جایگاه اولیه به محل برداشتhitachi 917ن نمونه و محل تخلیه نمونه است.
– پروب نمونه: دارای بازو هایی برای اتصال به دستگاه است و همچنین حاوی سنسور برای اندازه گیری حجم سیال برداشته شده است تا در صورت ناکافی بودن حجم آن به اپراتور هشدار دهد.
– واحد شستشوی پروب نمونه
این قسمت بین دیسک واکنش و دیسک نمونه قرار گرفته است . بعد از برداشتن هر نمونه و تخلیه در دیسک واکنش هر پروب به جایگاه شستشوی پروب ها برگشته و توسط آب دیونیزه به داخل پروب تراوش می شود. پروب ها شسته می شوند
– دیسک نمونه قابل تعویض است
حجم نمونه در هر تست ۲-۵۰ میکرولیتر
نرخ نمونه دهی: هر۱۰ ثانیه در سیستم اندازه¬گیری فتومتریک و هر ۲۰ ثانیه در سیستم ISE
نرخ توان عملیاتی: تست/ساعت
– فتومتریک: ۰ ۳۶
– :ISE540
جایگاه نمونه : – حلقه خارجی دارای ۵۰ جایگاه برای نمونه های معمولی وبارکدخوانی نمونه و نمونه stat
– حلقه میانی دارای ۳ جایگاه برای نمونه های محلول شستشو و ۲۰ جایگاه برای نمونه Stat، ۱۷ جایگاه با دمای اتاق برای نگهداری نمونه کالیبره و استاندارد
– حلقه داخلی دارای ۱۷ جایگاه برای نگهدازی نمونه کالیبره و استندارد در دمای یخچال و ۸ جایگاه برای نگهداری نمونه کنترل با دمای یخچال

دیسک نمونه می چرخد تا نمونه بعدی در مجاورت پروب نمونه قرار بگیرد و سینی داخلی نمونه در داخل یخچال جاسازی شده است و قابل تعویض نیز هست.

917-3• سیستم شناساگر (reagent )
شامل دو سینی واکنش، دو پیپت یا سرنگ شناساگر و دو قسمت شستشوی محلول شناساگر
حجم کلی واکنش/ تست: ۲۵۰-۵۰۰ میکرولیتر
حجم reagent 25- 350 میکرولیتر برای هر شناساگر
reagent نگهداری : نگهداری در دوقسمت مجزا که هر کدام شامل ۳۲ جایگاه در دستگاه است انجام میشود و در هرکدام از دو قسمت نگهداری reagent یک جایگاه برای hytergent نیز

وجود دارد. جایگاه ۳۲ برای محلول detergent و شستشواستفاده می شود اما بعد از اتمام عملکرد می تواند با محلول شناساگر تعویض شود. دیسک ۱ واکنش بطری های شناساگر های ۱و۴ ( با برچسب سفید به همراه درپوش) و دیسک ۲ واکنش برای نگهداری بطری های شناساگر۲ و ۳( با برچسب مشکی به همراه درپوش ) می باشد. دمای یخچال ۵-۱۵ درجه ساتی گراد می باشد.
بطری های شاساگر: ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلی لیتر است.
قسمت شناساگر در یخچال قرار گرقته است و قابلیت بارکد خوانی برای هر دو دیسک واکنش وجود دارد.

 

قیمت:************

تماس با آگهی دهنده:0912*********

این محصول به فروش رسیده است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.