اسید سیکلوپیازونیک

اسید سیکلوپیازونیک

جداسازی این سم در ابتدا توسط پنی سیلیوم سیکلوپیوم که نام فعلی آن پنی سیلیوم اورانتیوگریسئوم است انجام گرفت اما بعدها این ترکیب از آسپرژیلوس ورزیکولر و آسپرژیلوس فلاووس جداسازی شد. این ترکیب در ابتدا در اسکلروتیوم های کپک تشکیل میشود.

در کشور هندوستان بیماری بنام مسمومیت کودو شناخته شد که به دنبال مصرف ارزن کودو (پاسپالوم اسکروبیکولاتوم) در کالاهای اساسی خوراکی و خوراک دام به وقوع پیوست. کپک آسپرژیلوس فلاوس و آسپرژیلوس تاماری از نمونه های ارزن آلوده جداسازی شدند. هردوی این گونه ها قادر به تولید اسید سیکلوپیازونیک هستند. این مسمومیت در دام و انسان با علایمی مثل عصبی بودن، عدم هماهنگی در حرکات ماهیچه ای، تلوتلو خوردن در هنگام راه رفتن، افسردگی واسپاسم، و در انسانها خواب آلودگی، لرزش و سرگیجه که ممکن است به مدت یک تا سه روز به طول انجامد همراه میباشد.اسید سیکلوپیازونیک

برخی از این علایم شبیه علایم نوعی بیماری در پرورش حیوانات مزرعه است که به عنوان سرگیجه شناخته میشود که در آن متابولیت های پیچیده ایندول آلکالوئید ( ترکیبات مولد لرزش) دخالت دارند. یکی از این متابولیت ها بنام آفلاترم به وسیله برخی از نژادهای آسپرژیلوس فلاووس تولید میشود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.