بیماری قرنیه

بیماری قرنیه:قرنیه بخش مهمی از سیستم انکساری چشم است که به عنوان سد مکانیکی و غشاء محافظ عمل می کند و مواد شیمیایی می تواند در آنها نفوذ کند. عملکرد قرنیه به سلامت لایه های سطحی،صافی کافی،شفافیت و شکل کروی آن بستگی دارد.قرنیه بایدمرطوب باشد تا سطح پوششی آن صدمه نبیند و برای آنکه مانند عدسی عمل کند باید سطح آن صاف و بدون پستی بلندی باشد.به دلیل وجود پایانه های عصبی حسی فراوان در قرنیه اکثر ضایعات قرنیه باعث درد،ترس از نورو اشک ریزش میشود و ازآنجاییکه ضایعات قرنیه در انتقال نور و شکست نور تداخل میکند معمولاً با تاری دید همراه هستند.سایر بیماریهای قرنیه عبارتنداز:

۱-Corneal Abrasion:خراشیدگی های قرنیه که ممکن است به علت تروما،جسم خارجی،کانتاکت لنزهایی که مدت زیادی روی قرنیه بماند ایجاد شود.

۲-Bacteril Keratitis:عفونت قرنیه که ممکن است توسط انواع ارگانیزمهای باکتریال،ویروسی،قارچی و یا انگلی ایجاد شود.هرگاه اپی تلیوم صدمه ببیند قرنیه برای ابتلا به عفونت بسیار مستعد می شود حتی ساییدگیها و خراشیدگیهای کوچک قرنیه نیز محلی برای ورود باکتری هستند.

نظرات بسته شده است.