بینایی‌ سنجی‌

بینایی‌ سنجی‌

از آنجایی‌ که‌ کمبود بینایی‌ در هر فرد یک‌ نقص‌ بزرگ‌ محسوب‌ می‌شود که‌ ممکن‌ است‌ تمام‌ زندگی‌ او در گروه‌ آن‌ باشد که‌ اگر این‌ شکل‌ را در داشته‌ باشد نه‌ تنها از نظر جسمانی‌ مشکل‌ دارد بلکه‌ باعث‌ عدم‌ اعتماد به‌ نفس‌، گوشه‌گیری‌، حقارت‌ و عقب‌ افتادگی‌ در شخص‌ شده‌ بخصوص‌ اگر کودک‌ دچار چنین‌ شکلی‌ باشد از همان‌ کودک‌ دچار مشکل‌ روحی‌ و روانی‌ خواهد بود بعضی‌ از افراد که‌ در کودکی‌ داری‌ عیب‌ انکساری‌ هستند یا افرادی‌ که‌ در سن‌ به‌ خصوصی‌ دچار عارضه‌ می‌گردند می‌توان‌ با تحت‌ کنترل‌ در آوردن‌ عیوب‌ انکساری‌ و انحرافات‌ آشکار محض‌ چشم‌ علت‌ را شناخت‌ و یا حداقل‌ از بروز رشد آن‌ جلوگیری‌ نموده‌ و خدمت‌ بزرگی‌ برای‌ افراد نمود. اپتومتری‌ یا بینایی‌ سنجی‌ علم‌ مراقبت‌ از چشم‌ یا بینایی‌ است‌ که‌ در حقیقت‌ کاری‌ است‌ بسیار ارزنده‌ و مهم‌ که‌ اگر به‌ خوبی‌ انجام‌ گیرد خدمت‌ بزرگتر به‌ افراد نیازمند می‌باشد که‌ هدف‌ از این‌ رشته‌ بحث‌ در مورد مکانیزم‌ دیدن‌، نقش‌ مغز در بینایی‌ و رفع‌ نارسایی‌های‌ این‌ حسن‌ می‌باشد و آموزش‌ افرادی‌ علاقمند و دلسوز که‌ پس‌ از طی‌ دوره‌ چهار ساله‌ به‌ عنوان‌ کارشناس‌ بینایی‌ سنجی‌ مجاز خواهد بود از چشم‌ مربوط‌ بدون‌ مراقبت‌ و معاینه‌ لازم‌ را انجام‌ داده‌ و پس‌ از شناسایی‌ مشکل‌ به‌ طور مستقل‌ فعالیت‌ زیر را در خصوص‌ شخص‌ انجام‌ دهد.
1. گرفتن‌ تاریخچه‌ای‌ از سلامت‌ چشم‌ و معاینه‌ دقیق‌ و شناسایی‌ به‌ منظور تعیین‌ نواقص‌.
2. بررسی‌ و تشخیص‌ نارسائی‌های‌ چشم‌ و تجویز عدسی‌های‌ مناسب‌ با عیوب‌ آن‌.
3. تهیه‌ و تجویز وسایل‌ مربوط‌ به‌ بینایی‌ برای‌ افرادی‌ که‌ مشکل‌ بینایی‌ دارند.
4. تأمین‌ بهداشت‌ لازم‌ در خصوص‌ مراقبت‌های‌ چشم‌ و آموزش‌ لازم‌ افراد.
5. تشخیص‌ و درمان‌ به‌ غیر از دارو و همچنین‌ غیر جراحی‌ اختلال‌ دید چشم‌.
6. مشاوره‌، طراحی‌ و تدبیر لازم‌ در مورد بهداشت‌ چشم‌ در جامعه‌، محیط‌های‌ آموزشی‌ و غیره‌.
7. فعالیت‌های‌ لازم‌ برای‌ بیماری‌ که‌ شکل‌ پیدا می‌کنند تا رسیدن‌ به‌ مراکز درمانی‌.
8. خارج‌ کردن‌ اجسامی‌ که‌ در چشم‌ رفته‌ باشد.
9. حق‌ استفاده‌ از بعضی‌ از داروها بی‌ حسی‌ در چهارچوب‌ قانون‌.
10. ساخت‌ و ارائه‌ عینک‌های‌ مربوط‌ به‌ عیوب‌ انکساری‌.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.