صابون های ضدباکتریایی خطرناکتر از صابون های عادی

صابون‌های ضدباکتری خطرناکتر از صابون‌های عادی

يافته‌هاي يک تحقيق جديد حاکي از آن است که صابون‌هاي ضدباکتري حاوي ماده شيميايي تريکلوزان در حذف باکتري از دست، عملکرد بهتري نسبت به صابون‌هاي معمولي ندارند، از اين رو استفاده از مواد شيميايي در صابون‌هاي ضدباکتري که اغلب خطرناک محسوب مي‌شوند، لزومي ندارد.

خريد و فروش صابون هاي ضدباکتري بخش بزرگي از دنياي تجارت را به خود اختصاص داده و تنها در آمريکا سالانه بالغ بر يک ميليارد دلار چرخش مالي دارد. پرمصرف‌ترين ماده گندزداي مورد استفاده در اين صابون‌ها يعني تريکلوزان مي‌تواند با مقاومت باکتريايي، حساسيت و تداخل در سيستم هورموني پستانداران مرتبط باشد و طبق بررسي‌ها اين ماده مي‌تواند خطر سرطان‌زايي به دنبال داشته باشد.

در پژوهشي که اخيرا در مجله Antimicrobial Chemotherapy منتشر شده، محققان اثرات اين ماده را بر 20 سويه باکتري خطرناک از جمله ليستريا مونوسيتوژنز، ايشرشيا کولاي و سالمونلا مورد بررسي قرار دادند. آنها اين باکتري‌ها را در ظرف آزمايشگاهي حاوي صاب
ون‌هاي آنتي‌باکتريال و صابون‌هاي معمولي کشت داده و تا 22 يا 40 درجه سلسيوس حرارت دادند تا تماس با آب گرم يا خيلي گرم را به مدت 20 ثانيه مدلسازي کنند.

محققان همچنين اين پژوهش را در محيط واقعي با آزمايش بر روي چند داوطلب تکرار کردند و از داوطلبان خواستند که دست‌هاي خود را به باکتري آلوده کرده و سپس دست‌شان را به مدت 30 ثانيه با استفاده از صابون‌هاي معمولي و صابون‌هاي آنتي‌باکتريال حاوي 3/0% تريکلوزان بشويند.

هيچ تفاوتي ميان اين صابون‌ها در قدرت باکتري‌کشي مشاهده نشد. تريکلوزان تنها در صورتي قادر به کشتن باکتري‌ها بود که باکتري‌ها به مدت 9 ساعت در اين ماده شناور بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.