داروی گیاهی برای درمان سرفه

سرفه‌ يك‌ رفلكس‌ طبيعي‌ براي‌ حفظ‌ ريه‌ از آسيب‌هاي‌ خارجي‌ و آسپيره‌ شدن‌ مواد مضر است‌. سرفه‌ يك‌ علامت‌ و سمپتوم‌ بسيار شايع‌ در اغلب‌ بيماريهاي‌ تنفسي‌ است‌ اما علل‌ غيرتنفسي‌ شامل‌ نارسايي‌ قلب‌ و (Post nasal discharge) PND و . . . را نيز بايد مدنظر داشت‌. داروهاي ‌ضدسرفه‌ و خلط‌آور گياهي‌ شامل‌:

1- چهارتخمه‌ (Four expectorant seed): خلط‌آور، ضدسرفه‌، ضد گرفتگي‌ صدا

2- تيم‌ آرتا (Thym Arta): ضدسرفه‌ و خلط‌آور در سرما خوردگي‌، برونشيت‌ مزمن‌، آسم‌

3- تيمكس‌ (Thymex): ضدسرفه‌، خلط‌آور

4- تيميان‌ (Thymian): ضدسرفه‌، خلط‌آور

5- توسيان‌ (Tussian): ضدسرفه‌، خلط‌آور

6- توسيگل‌ (Tossi-Gol): ضدسرفه‌، خلط‌آور

7- ليكوفار (Licophar): ضدسرفه‌، خلط‌آور، درمان‌ خشونت‌ صدا و گرفتگي‌ صدا، ضدالتهاب‌ مخاط‌ دهان‌

8- برونكوتيدي‌ (Broncho T.D): ضدسرفه‌، خلط‌آور، ضدعفوني‌ مخاط‌ دهان‌ و گلو

9- توسيوين‌ (Tussivin): درمان‌ سرفه‌هاي‌ حاد

10- آويپكت‌ (Avipect): ضدسرفه‌، خلط‌آور

ساير داروهاي‌ گياهي‌ ضدسرفه‌: افشره‌ و اسانس‌ آويشن‌، چاي‌ نعناع ‌فلفلي‌، ماسومنت‌، بخور دينه‌، بخور اكاليپتوس‌

نظرات بسته شده است.