پودر كارميناتيف ‌دينه (روش مصرف،فواید)

پودر كارميناتيف دينه ‌Carminatif Dineh
شكل‌ دارويي‌: پودر gr55
حاوي‌: تركيبي‌ از گياهان‌ Coriandram sativum (گشنيز)، Carum carvi (زيره‌ سبز)، Foeniclum rulgare (رازيانه‌)،
cuminum cgminum (زيره‌ سياه‌)، Pimpinella Anisum (انيسون‌) و Melissa officinalis (بادرنجبويه)‌.
پودر كارميناتيف‌ داراي‌ مواد موثري‌ مانند Anethole، Estagole،Anisaldehyde ، Linalool، Ctral، Geraniol، Citronellal،Phellandrene ، Limonene، P-cymene، Fenchone، a-pinene،Carvone و Cuminol مي‌باشد.

انديكاسيون‌ها:
1- نفخ‌ ناشي‌ از سوء هاضمه‌ Flatulent dyspepsia.
2- دل‌ پيچه‌هاي‌ ناشي‌ از نفخ‌ در بزرگسالان‌ و كودكان‌.
3- شيرافزا.

مكانيسم‌ اثر: مجموعه‌ اسانسهاي‌ موجود در تركيب‌ كارميناتيف‌ دينه‌ به‌ علت‌ اثر محرك‌ مخاطي‌ موجب‌ ازدياد ترشح‌ آنزيمهاي‌گوارشي‌، تقويت‌ حركات‌ پريستالتيك‌ و افزايش‌ ترشحات‌ صفراوي‌ گشته‌ و بدين ‌ترتيب‌ با ترشح‌ هضم‌ كامل‌ مواد غذايي‌ و جذب‌ و دفع‌ مناسب‌ آنها از تخمير و ايجاد گاز در روده‌ جلوگيري‌ مي‌نمايد.
تجربه‌ ثابت‌ كرده‌ است‌ كه‌ استفاده‌ از اسانسهاي‌ خالص‌ با تحريك‌ بيش‌ از حد مخاط‌ موجب‌ تهوع‌، استفراغ‌ و اسهال‌ مي‌گردد. جهت‌ احتراز اين‌ امر در كارميناتيف‌ دينه‌ از فرم ‌طبيعي‌ گياه‌ استفاده‌ شده‌ كه‌ ضمن‌ جذب‌ تدريجي‌ (در طول‌ سيستم‌گوارش‌) و بدون‌ نگراني‌ از هيچگونه‌ عارضه‌اي‌ از اثرات‌ مفيد اين‌ محصول ‌استفاده‌ شود.

راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: بزرگسالان‌ يك‌ يا دو قاشق‌ مرباخوري‌ از پودر كارميناتيف ‌دينه‌ را همراه‌ با غذا به‌ صورت‌ ادويه‌ و يا در نصف‌ ليوان‌ آب‌ جوش‌ كاملاً مخلوط‌ كرده‌، در صورت‌ تمايل‌ شيرين‌ نموده‌ و تمام‌ آنرا ميل‌ نمائيد.

كنتراانديكاسيون‌ها:
1- در اختلالات‌ شديد گوارشي‌.
2- زخم‌ معده‌.
3- بيماراني‌ كه‌ جراحي‌ سيستم‌ گوارشي‌ داشته‌ و يا خونريزي‌ دارند.

موارد احتياط‌:
1- حاملگي‌.
2- پريود ماهيانه‌.

نظرات بسته شده است.