داروهای گیاهی برای بيماريهاي‌ اعصاب‌ و روان‌

اختلالات‌ اضطرابي‌ بسيار شايع‌ است‌ و شامل‌ حدود 15% از كل‌ جامعه ‌مي‌گردد. اما طيف‌ «حالتهاي‌ اضطرابي‌ و استرسهاي‌ روحي‌» كه‌ حالتي‌ خفيف‌تر از اختلال‌ (Disorder) هستند بسيار شايعتر است‌ و شايد بتوان‌ گفت‌ تمامي‌ انسانها در دنياي‌ امروز و در طول‌ عمر خود بارها دچار حالتهاي ‌اضطرابي‌ و استرسهاي‌ روحي‌ مي‌گردند.

داروهاي‌ گياهي‌ آرامبخش‌ از گذشته‌هاي‌ دور براي‌ كاهش‌ علائم‌ اضطراب‌ (مثل‌ تپش‌ قلب‌، بي‌خوابي‌ و . . .) كاربرد وسيعي‌ داشتند. امروزه‌ مواد موثر گياهي‌ با فرمولاسيون‌ جديد تهيه ‌شده‌ است‌ كه‌ در كاهش‌ اين‌ علائم‌ اثرات‌ بسيار مفيد داشته‌ و عوارض‌ جانبي ‌بسيار اندك‌ و يا حتي‌ عمدتاً بي‌عارضه‌ هستند. اين‌ داروها شامل‌:

1- والرين‌ (Valerian) (حاوي‌ گياه‌ سنبل‌الطيب‌): درمان‌ تنشهاي‌ عصبي‌ و اضطراب‌، بي‌خوابي‌ و داراي‌ اثرات‌ سداتيو

2- والريك‌ (Valeric)  (حاوي‌ گياه‌ سنبل‌الطيب‌): درمان‌ تنشهاي‌ عصبي‌ و اضطراب‌، بي‌خوابي‌ و داراي‌ اثرات‌ سداتيو

3- والي‌ فلور (Valiflore) (حاوي‌ گياه‌ سنبل‌الطيب‌): درمان‌ تنشهاي‌ عصبي‌ و اضطراب‌، بي‌خوابي‌ و داراي‌ اثرات‌ سداتيو

4- سدامين‌ (Sedamin): درمان‌ تنشهاي‌ عصبي‌، اضطراب‌ و بي‌خوابي‌

5- آل‌تيب‌ (Altib): درمان‌ تپش‌ قلب‌، دردهاي‌ قلبي‌ با منشاء عصبي‌، اضطرابهاي‌ موقت‌، ميگرن‌ و هيستري‌ زنان‌ يائسه‌، بي‌خوابي‌، ترس ‌شبانه‌ اطفال‌

6- پاسي‌پي‌ (Pasipay): سداتيو و خواب‌آور

7- نوراگل‌ (Neuragol): آرام ‌بخش‌ و سداتيو، آنتي‌دپرسانت‌، درمان‌ سندرم ‌محروميت‌ از BNZ

8- پرفوران‌ (Perforan): ضداضطراب‌، درمان‌ بي‌خوابي‌، درمان‌ سردرد، ضدافسردگي‌

ساير داروهاي‌ موثر در رفع‌ اضطراب‌ و آرامبخشها شامل‌ افشرة‌ پرتقال‌، بادرنجبويه‌، هايپيران‌

 

نظرات بسته شده است.