لوپرامید (روش مصرف،خطرات و فواید)

لوپرامید برای کودکان,نحوه مصرف لوپرامید,شربت لوپرامید کودکان
موارد و مقدار مصرف ‌
الف) اسهال حاد غیر اختصاصی:
بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 12 سال: در ابتدا mg 4 خوراكی مصرف می‌شود و پس از هر بار دفع اسهالی، ‌mg 2 استفاده می‌شود. حداكثر دوز روزانه mg 16 می‌باشد.
كودكان 12-8 ساله: در روز اول mg 2 خوراكی سه بار در روز مصرف می‌شود.
كودكان 8-5 ساله: در روز اول mg 2 خوراكی دو بار در روز مصرف می‌شود.
كودكان 5-2 ساله: در روز اول mg 1 خوراكی سه بار در روز مصرف می‌شود.
دوز نگهدارنده یك سوم تا یك دوم مقدار مصرف اولیه است (mg/kg 0.1 پس از هر بار دفع اسهال) كه نباید از دوز روز اول تجاوز نماید. در صورت عدم بهبودی پس از 48 ساعت، دارو باید قطع شود.

ب) اسهال مزمن:
بزرگسالان: در ابتدا mg 4 خوراكی و سپس mg 2 پس‌از هر بار دفع اسهالی تا رفع اسهال مصرف می‌شود. دوز باید بر اساس پاسخ هر فرد تعیین شود.
در صورت مصرف شدن mg 16 در روز برای حداقل 10 روز، ‌دارو را قطع كنید.
كودكان: mg/kg 0.24-0.08 در روز در 2 تا 3 دوز منقسم مصرف می‌شود.

مكانیسم اثر
اثر ضد اسهال: دارو بطور مستقیم بر انتهاهای عصبی موجود در مخاط روده اثر نموده و حركات روده را كاهش می‌دهد. به اثرات ضد پریستالتیك این دارو تحمل ایجاد نمی‌شود.
ترشح آب و الكترولیت‌ها نیز ممكن است با مكانیسم ناشناخته‌ای مهار شود. هر چند لوپرامید از نظر شیمیایی شبیه اوپیوئیدها است، ‌اما وابستگی فیزیكی در انسان ایجاد نمی‌كند. این دارو اثر ضد درد ندارد.

عوارض جانبی
اعصاب مركزی: ‌سرگیجه، خواب آلودگی، خستگی.
دستگاه گوارش:‌ درد شكمی، ‌اتساع شكم، ناراحتی شكم، یبوست، خشكی دهان، تهوع، ‌استفراغ.
پوست: واكنشهای ازدیاد حساسیت، بثورات پوستی.

مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: یبوست، تحریك گوارشی، تضعیف CNS.
درمان: در صورت مصرف در چند ساعت اخیر، ذغال فعال تجویز می‌شود یا می‌توان از شستشوی معده استفاده و پس از آن ذغال فعال تجویز نمود. بیمار باید از نظر تضعیف تنفس پایش شود. در صورت بروز تضعیف تنفسی، نالوكسون تجویز می‌شود.

مکانیسم اثر
جذب: به مقدار ناچیز از دستگاه گوارش جذب می‌شود. اوج اثر 5-2.5 ساعت و مدت اثر 24 ساعت می‌باشد.
پخش: به خوبی مشخص نشده است.
متابولیسم: داروی جذب شده توسط كبد متابولیزه می‌شود.
دفع: قسمت عمده دارو در مدفوع و كمتر از %2 آن در ادرار دفع می‌شود.

تداخل دارویی
مصرف همزمان لوپرامید با ضد دردهای اوپیوئید ممكن است باعث ایجاد یبوست شدید شود.

اطلاعات دیگر
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق پیپریدین.
طبقه‌بندی درمانی: ضد اسهال.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نامهای تجاری : Apo – Loperamide

ملاحظات اختصاصی
پس از تجویز دارو از راه لوله بینی ـ معدی، ‌لوله را با آب شستشو دهید.
در صورت بروز اسهال شدید، وضعیت آب و الكترولیت‌های بیمار را كنترل كنید.
در صورت ابتلای بیمار به اختلال کبدی، بیمار را از نظر سمیت CNS كنترل كنید؛ زیرا متابولیسم عبور اول دارو ممكن است كاهش یابد.

نكات قابل توصیه به بیمار
نباید دارو را بیش از دوز مجاز مصرف نمود.
از كار با ماشین آلات و رانندگی باید پرهیز نمود تا زمانی كه اثرات دارو بر CNS مشخص شود.
در صورت عدم بهبودی طی 48 ساعت و بروز تب، پزشك را مطلع كنید.
در صورت سیاه یا خونی شدن مدفوع پزشك را مطلع كنید.

مصرف در كودكان
دارو برای كودكان 2 ساله و بزرگتر تأیید شده است، هر چند كودكان كم سن به عوارض جانبی ممكن است حساس تر باشند.

مصرف در شیردهی
ترشح دارو در شیر مشخص نیست. باید با احتیاط مصرف شود.

اشكال دارویی
Tablet: 2mg
Capsule: 2mg
Solution: 1 mg/5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق پیپریدین.
طبقه‌بندی درمانی: ضد اسهال.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نامهای تجاری : Apo – Loperamide

ملاحظات اختصاصی
پس از تجویز دارو از راه لوله بینی ـ معدی، ‌لوله را با آب شستشو دهید.
در صورت بروز اسهال شدید، وضعیت آب و الكترولیت‌های بیمار را كنترل كنید.
در صورت ابتلای بیمار به اختلال کبدی، بیمار را از نظر سمیت CNS كنترل كنید؛ زیرا متابولیسم عبور اول دارو ممكن است كاهش یابد.

نظرات بسته شده است.