روهیپنول (نحوه خوردن،دوز دارو،عوارض و خطرات)

خرید اینترنتی قرص روهیپنول,روهیپنول در ایران,قطره روهیپنول,مقدار مصرف روهیپنول,خرید قرص فلونیترازپام,عوارض قرص روهیپنول,قرص روفیز چیست,خرید قرص فلونیترازپام,قیمت قرص روهیپنول
نام علمی دارو (ژنریک): Flunitrazepam
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics
خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها

نام تجاری:فلونیترازپام
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور

موارد مصرف روهیپنول یا فلونیترازپام

این دارو در اداره کوتاه مدت بیخوابی، بعنوان داروی قبل از اعمال جراحی و همچنین برای القای بیهوشی بکار می رود.

مکانیسم اثر
این دارو به آسانی از طریق دستگاه گوارش جذب می شود. حدود 80-77% باند پروتئینی پلاسمائی دارد. بطور وسیعی در کبد متابولیزه می شود و عمدتاً از طریق ادرار بشکل متابولیتهای خود دفع می شود.
متابولیتهای اصلی آن 7 آمینوفلونیترازپام و N دسمتیل فلونیترازپام است که دومی از نظر فارماکولوژیکی فعال است. نیمه عمر حذفی آن بین 35-16 ساعت است. این دارو از جفت رد شده و در شیر مادر نیز پخش می شود.

هشدارها
همانند دیازپام است .

عوارض جانبي
همانند دیازپام است.

تداخل دارویی
همانند دیازپام.

مقدار مصرف روهیپنول
دوز معمول برای بیخوابی 1-5/0 میلی گرم از طریق خوراکی هنگام شب است و در صورت لزوم تا بیش از 2 میلی گرم نیز افزایش می یابد. در افراد مسن و ناتوان دوز شروع اولیه نبایستی از 5/0 میلی گرم هنگام شب تجاوز کند.
یک دوز 2-1 میلی گرم (30-15میکروگرم به ازای هر کیلوگرم) بشکل عضلانی یا از طریق خوراکی قبل از اعمال جراحی و یا بشکل تزریق وریدی آهسته برای القای بیهوشی بکار می رود.

نظرات بسته شده است.