اریزپیلوتریکس روزیوپاتیه (خصوصیات و روش های تشخیص آزمایشگاهی)

اریزپیلوتریکس روزیوپاتیه باسیل گرم مثبت، اکسیداز و کاتالاز منفي، غیرمتحرک، فاقد اسپور و غیر اسیدفاست است و شبیه لیستریا مونوسیتوژنز است.
هوازي و بيهوازي اختیاري بوده و تولید H2S مينماید و با رشد در محیط ژلاتین حالتي شبیه برس لوله شور (Pipe-cleaner effect) ایجاد ميکند.

از نظر میکروسکوپی آنها به صورت باسیلهای کوتاه با انتهای گرد هستند که گاهی به صورت منفرد در زنجیره های کوتاه یا فیلامنتهای بدون شاخه مشاهده میگردند. گونه های دیگر این جنس اریزپیلوتریکس تونسیلاروم و اریزوپیلوتریکس اینیپیناتا هستند که جدیداً شناسایی شده اند.

این باکتری در حیوانات و جانوران دریایی شامل مهره داران و بی مهرگان بیماریزا است. در انسان شایعترین عفونت آن اریزیپلوئید است که به صورت ضایعه سلولیت در کف دست و انگشتان دیده میشود.

این ضایعه با درد، تورم و بثورات پوستی که گسترش آهسته دارند و به صورت یک ناحیهnبنفش اطراف ضایعه دیده میشوند، همراه است.
تورم و قرمزی به اطراف گسترش یافته و زخم ها بدون پوسته ریزی بهبود مییابند. بیماری سیستمیک نادر است، ولی موارد زیادی از سپتیسمی و اندوکاردیت گزارش میشود.

همچنین به ندرت مواردی از آرتریت و آبسه های مغزی نیز گزارش شده اند.این بیماری یک بیماری شغلی است که در قصابها، کارگران کشتارگاهها، ماهیگیران، پرورشدهندگان ماهی و مشاغلی که به نحوی با حیوانات سروکار دارند، دیده میشود.

مطلب خواندنی:باکتری لپره

همچنین این باکتری در انسان شکل منتشر پوستی و باکتریمی همراه با اندوکاردیت را سبب میشود.اریزپیلوتریکس روزیوپاتیه در آب و خاک و ضایعات حیوانی وجود دارد و از طریق تماس بهصورت مستقیم به انسان منتقل میشود

این باکتری در حیوانات اهلی و وحشی، پرندگان، ماهیها و مواد آلی فاسد گسترش دارد و سبب عفونت در خوک، گوسفند، خرگوش، گاو و پرندگان و ماکیان میشود.
اریزپیلوتریکس تونسیلاروم نیز از نمونههای انسانی جدا شده است. فاکتورهای بیماریزایی شامل هیالورنیداز، نورامینیداز و کپسول ناپایدار در مقابل حرارت هستند.

تشخیص آزمایشگاهی اریزپیلوتریکس

نمونه ارسالی به آزمایشگاه جهت تشخیص آزمایشگاهی اریزپیلوتریکس روزیوپاتیه، خون (در موارد اندوکاردیت و باکتریمی،) بیوپسی پوست، تزریق سرم فیزیولوژی به حاشیه زخم و آسپیره کردن مجدد آن است. به دلیل اینکه ارگانیسمها در لایه های زیرجلدی لبه های زخم قرار گرفته اند،لذا سوابهای سطحی برای کشت مناسب نیستند.

برای تشخیص آن از روشهای زیر استفاده میشود:
آزمایش مستقیم که در زیر لام شبیه لیستریا مونوسیتوژنز می باشد.

و کشت بر روی محیط آبگوشت حاوی 1٪ گلوکز به مدت 24 ساعت در 37 درجه و سپس از این محیط به محیط بلاد آگار و یا شکلات آگار انتقال داده می شود.

حساسیت ضد میکروبی و درمان اریزپیلوتریکس

به پنی سیلین ها و سفالئسپورین ها،ایمی پنم،اریترومایسین و کلیندامیسین ها حسایت دارد.

منبع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.