اوره آ پلاسما اوره آ لیتیکوم

اوره آ پلاسما اوره آ لیتیکوم از عوامل اورتریت غیر گونوککی در مردان می باشد.

برای شناسایی و تایید میتوان محلول ۱% اوره و 0/8 % کلرور منیزیوم محلول در آب مقطر را در سطح آگار حاوی کلنی اوره آ پلاسما که به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد نگهداری شده اند بریزید.

کلنی های اوره آ پلاسما اوره آ لیتیکوم به علت تولید اوره آز به رنگ قهوه ای در می آیند.

مایکو پلاسما هومینیس آرژنین را هیدرولیز میکند.
مایکوپلاسما پنومونیه ، فرمنتس ، و ژینتالیوم گلوکز را تخمیر میکنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.