باکتری بورلیا Borrellia

جنس بورلیا Borrellia،این باکتریها باریک و ظریف به قطر 0/2 میکرون و طول ۵ تا ۲۰ میکرون بوده و دارای چند پیچ هستند که فواصل پیچها نامنظم میباشد.

بورلیا ونسانتی

بورلیا ونسانتی همراه با باسیل های گرم منفی بی هوازی به نام فوزو باکتریوم فوزی فرم ایجاد فارنژیت چرکی به نام آنژین ونسان میکند. این عارضه اغلب در زمانی که افراد مقاومت بدنشان کم شود دیده میشود.

طول بورلیا ونسانتی از ۴ تا ۲۰ میکرون متغیر است. دارای ۳ تا ۸ پیچ غیر منظم و فاصله دار میباشد .

گرم منفی، بی هوازی و متحرک است و با روش رنگ آمیزی رایت و گیمسا رنگ میگیرد لذا میتوان از این رنگ آمیزیها برای تشخیص استفاده برد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.