تست بی حرکت شدن تره پونما پالیدوم

آزمایش بی حرکت شدن تره پونما پالیدوم

این تست به نام تست نلسون معروف است. اساس این تست بی حرکت شدن تره پونما پالیدوم به وسیله آنتی بادی اختصاصی است که دو هفته پس از بروز عفونت در سرم بیماران ظاهر میشود.
در این آزمایش تره پونماهای زنده را از بیضه خرگوش مبتلا به سیفلیس به دست می آورند و با سرم بیمار و کمپلمان  مخلوط کرده ، در شرایط بی هوازی به مدت ۲۰ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد قرار می دهند.
پس از آن  نسبت تره پونماهای بی حرکت را به تره پونماهای متحرک محاسبه میکنند . در صورتی که بیشتر از ۵۰ درصد تره پونما ها تحرک خود را از دست بدهند TPI مثبت خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.