تشخیص استافیلوکوکها

استافیلوکوکوس ها و دیگر کوکسی های مشابه:
کوکسی های گرم مثبت و کاتالاز مثبت:
استافیلوکوکوسها.میکروکوکوسها.پلانوکوکوسها.استوماتوکوکوسها

مهمترین جنس این گروه:استافیلوکوکوس
انواع گونه های مهم و بیماریزای استافیلوکوکوس:
اورئوس.اپیدرمیدیس.ساپروفیتیکوس

مشخصات استافیلوکوکوس ها:
گرم مثبت.قطر 0.5 تا 1.5 میکرون.بدون اسپور.بدون حرکت.
این باکتری ها در نمونه هایی که از چرک یا محیط کشت مایع تهیه میگردد پس از رنگ امیزی زیر میکروسکوپ بصورت خوشه ای مشاهده میشوند.این باکتریها بر روی محیط کشت جامد،بصورت تک تک،دوتایی،زنجیرهای کوتاه و خوشه ای دیده میشوند.

خصوصیات باکتری شناسی:

هوازی
بی هوازی اختیاری
رشد روی محیط های معمولی مثل آگار خوندار
حرارت مناسب جهت رشد:37 درجه
کلنی استافیلوکوک به قطر 2 الی 4 میلیمتر میباشد
شکل کلنی:برجسته.صاف.مدور.به رنگهای سفید،زرد یا نارنجی قابل مشاهده است…

محیطهای مناسب جهت کشت استافیلوکوکوس:
نوترینت مایع
نوترینت آگار
آگار خوندار
کلمبیا آگار
مانیتول سالت آگار و…

نکته:
اگر نمونه مریض از نوع زخم یا مدفوع باشد،امکان دارد حاوی الودگی های باکتریایی دیگری نیز باشد…
در این حالت باید از محیط های انتخابی چاپمن آگار و مانیتول سالت آگار استفاده نمود زیرا وجود نمک در این دومحیط کشت،از رشد سایر باکتریها جلوگیری میکند…

محیط کشتMilk Agar:
این محیط حاوی 10 درصد كلرور سدیم و پلی میكسین
است وبرای اورئوس اختصاصی است وازرشد اپیدرمیدیس جلوگیری می كند. دراین محیط كازئین توسط حرارت شكسته شده وباعث مات شدن محیط می شود درصورت رشد اورئوس وترشح انزیم پروتئاز توسط این باكتری باعث ظهور هاله شفافی دراطراف كلنی ها می كردد

محیط کشت Tellurit-Glycine agar :
در این محیط امكان افتراق استاف كواگولاز مثبت از كواگولاز منفی وجود دارد. نوع مثبت؛ تلوریت موجود در محیط رااحیا نموده وتولید كلنی سیاه می كند در حالكه نوع منفی كلنی سفید خاكستری تولید می كند.

استافیلوکوکها

از آنجایی که بسیاری از گونه های استافیلوکوکوس به عنوان جزئی از فلور طبیعی پوست حضور دارند،بایستی دقت زیادی در زمان جمع آوری نمونه ها به کار ببرید.

نمونه های مورد آزمایش از بیماران،شامل ترشحات زخم،چرک،خون،ادرار،مدفوع،ماده استفراغ شده،خلط بیماران مبتلا به پنومونی و سواب بینی از ناقلین میباشد…

بررسی مستقیم میکروسکوپی

یکی از مهمترین تستهای تشخیصی محسوب میشود.برای این امر میبایست از نمونه گسترش تهیه کرده و رنگ امیزی گرم را انجام دهیم(در پست های قبل توضیح داده شد).
در این بررسی مشاهده کوکسی های گرم مثبت به بزرگی حدود یک میکرون شبیه خوشه انگور یا دوبه دو پهلوی یکدیگر قرار گرفته اند

تست KOH

جهت افتراق بین کلنی باکتری های گرم مثبت وگرم منفی مورد استفاده قرار میگیرد.
روش کار:
ابتدا یک قطره KOH 3% را روی لام ریخته و چند کلنی از باکتری مزبور را به ان اضافه نمایید.سپس با استفاده از لوپ ایندو را باهم مخلوط کرده و آهسته لوپ را به طرف بالا کشیده و از سطح لام جدا کنید.اگر مخلوط ما حالت کشسان پیدا کرد باکتری گرم منفی ودر غیر این صورت گرم مثبت است..

تست کاتالاز

یکی از تستهای بسیار خوب در شناسایی کلنی های استافیلوکوکوس از بقیه کوکسی های گرم مثبت(بخصوص استرپتوکوکوس) میباشد.
روش کار:
ابتدا یک قطره پراکسید هیدروژن 3% را در سطح لام قرار داده و مقدار کمی ازکلنی باکتری را در ان حل کنید.اگر حباب و گاز ازاد شود یعنی مثبت است…
تست کاتالاز در استافیلوکوکوس ها مثبت و در استرپتوکوکوس ها منفی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.