تشخیص استافیلوکو اورئوس

راههای تشخیص استافیلوکو اورئوس،آزمایشات تشخیص اورئوس،آزمایش کواگولاز و مانیتول

تست کوآگولاز
تست DNase
تخمیر قند مانیتول
حساسیت به نووبیوسین
تست فسفاتاز
فاژ تایپینگ

تست کواگولاز
به دو روش انجام میشود(روش لوله و روی لام)

استاف های کواگولاز مثبت مانند اورئوس قادر به تولید آنزیم کواگولاز و برخی پروتئین های دیگر با خاصیت انعقادی میباشند.این فاکتورها قادرند پروترومبین را بدون نیاز به کلسیم به ترومبین تبدیل  نموده و پلاسما را منعقد کنند

روش لوله:
ابتدا پلاسمای سیتراته(حاوی ضد انعقاد سیترات) خرگوش یا انسان را به نسبت ۱ به ۵ رقیق کنید.برای رقیق کردن میتوانید از سرم فیزیولوژی استفاده کنید.(۱ پلاسما و ۵ سرم فیزیولوژی)…
سپس از این پلاسمای رقیق شده مقدار ۰٫۵ سی سی را درون یک لوله بریزید.
حال مقدار کمی از کلنی استافیلوکوک را با پلاسمای درون لوله خوب مخلوط کنید.
لوله را ۴ ساعت در انکوباتور ۳۷ درجه قرار دهید.
اگر مشاهده کردید پلاسما لخته شد،باکتری کواگولاز مثبت است و اگر لخته مشاهده نکردید میبایست ۲۴ ساعت لوله را در انکوباتور ۳۷ درجه قرار دهید وسپس وجودلخته را بررسی نمایید…
تشخیص اورئوس
روش لام
ابتدا یک لام تمیز را روی سطح قرار دهید
یک قطره سرم فیزیولوژی روی آن بریزید
حال مقداری کلنی استافیلوکوک را با این سرم ف مخلوط کنید.
سپس یک قطره پلاسمای رقیق شده را به آن بیفزایید و مرتب هم بزنید.
اگر استافیلوکوک کواگولاز مثبت باشد در عرض ۱۰ ثانیه آگلوتیناسیون بصورت ذرات توده مانند روی لام مشاهده خواهد شد.

تست DNase
استافیلوکوکو س را بر روی محیط DNase آگار بصورت خطی یا نقطه ای کشت داده و پلیت را برای مدت ۱۸ تا ۲۴ ساعت درون انکوباتور ۳۷ درجه قرار میدهیم.
سپس بر روی آن مقدار خیلی کمی اسید کلرید ریک نرمال بریزید.در صورتی که هاله شفاف اطراف کلنی مشاهده کردید،نشانه حضور آنزیم دزوکسی ریبو نوکلئاز در باکتری میباشد.استاف اورئوس DNase مثبت است!
تست dnase
تخمیر قند مانیتول
استاف اورئوس قادر است قند مانیتول را تخمیر کند.و دراثر تخمیر،اسید ایجاد میکند.برای انجام این تست اغلب از محیط مانیتول سالت آگار استفاده میشود.این یک محیط انتخابی و افتراقی برای تشخیص اورئوس از سایر استاف ها است…
این محیط ۷٫۵ درصد نمک دارد که اورئوس ان را تحمل میکند.
همچنین دارای معرف فنل رد نیز هست.
در صورت تولید اسید،معرف از صورتی به زرد تغییر رنگ میدهد.

حساسیت به نووبیوسین
استاف اورئوس نسبت به دیسک آنتی بیوتیک نووبیسین حساس بوده و برای تعیین این حساسیت،میبایست باکتری را بصورت سفره ای(توضیح داده شده در بخش های قبلی)در سطح محیط اگار مغذی(مثل بلاد اگار)کشت داده وسپس دیسک نووبیوسین را در سطح محیط قرار داده و پلیت را بمدت ۱۸ ساعت در انکوباتور ۳۷ درجه نگهداری کنید.
اگر هاله ی عدم رشد در اطراف دیسک ایجاد شد یعنی باکتری به انتی بیوتیک فوق حساس است..

تست فسفاتاز
این تست جهت شناسایی استاف اورئوس و استاف اپیدرمیدیس مورد استفاده قرار میگیرد.چون ایندو دارای انزیم فسفاتاز هستند.

روش کار:
ابتدا استافیلوکوکوس های جدا شده را روی محیط محیط فنل فتالئین آگار کشت داده و ۱۸ تا ۲۴ ساعت درون انکوباتور ۳۷ درجه قرار دهید.
حال مقدار ۱۰۰ لاندا محلول امونیاک را داخل درب پلیت بریزید و پلیت را روی درب ان بصورت وارونه و بمدت ۲ دقیقه یا بیشتر قرار دهید.
کلنی های دارای انزیم فسفاتاز به رنگ صورتی تغییر پیدا خواهند کرد.
کلنی های بی رنگ فاقد انزیم فسفاتاز خواهند بود.

فاژ تایپینگ
جهت بررسی اپیدمیولوژیک استافیلوکوکوس ها بکار میرود.

روش کار
یک قطره از هریک از فاژهای اختصاصی استافیلوکوکوس را بر روی کشت یکنواخت استافیلوکوک اورئوس بریزید و ۶ ساعت در حرارت ۳۷ درجه قرار دهید…
متلاشی شدن استافیلوکوکها در سطح پلیت،در محل اضافه شدن هر یک از فاژها نشانه اختصاصی بودن فاژ مزبور برای این باکتریست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.