جمع آوری جریان میانی ادرار به صورت استریل

جمع آوری جریان میانی ادرار به صورت استریل: از اولین ادرار صبحگاهی تهیه می شود و باید به بیماران جهت دست یابی به نتایج درست آموزش داده شود. به منظور تهیه ادرار ضروریست که نواحی اطراف مجاری ادراری و مقعد به خوبی با آب و صابون از جلو به عقب تمیز شده و سپس با آب شستشو داده شود. این عمل خصوصاً در خانم ها بسیار لازم و مفید است و دهانه دستگاه تناسلی، در طی شستشو باید از هم جدا نگه داشته شود. پس از شستشو، بعد از تخلیه چند میلی لیتر اولیه ادرار به داخل توالت ( به منظور بیرون راندن باکتری های مجرا) ادرار میانی را مستقیماً در داخل یک ظرف دهان گشاد استریل درپوش دار ریخته و درب آن محکم بسته شود. در مردان شستشو ضرورتی ندارد.
اگر پزشک بخواهد منشاء عفونت را در مردان شناسایی نماید (مثانه و پروستات) باید از روش جمع آوری نمونه در سه ظرف استفاده نماید. ۵-۱۰ ml اول ادرار نشان دهنده نمونه مجرا است. سپس مقداری از ادرار را دور ریخته و ml 10 بعدی     جمع آوری می شود (نمونه جریان میانی ادرار) بعد از اینکه مثانه خالی شد، بیمار را ماساژ پروستات داده و سپس ترشحات پروستات جمع آوری می گردد. وجود میکروارگانسیم بیشتر، در سومین نمونه ادرار (۱۰ برابر یا بیشتر) نسبت به اولین نمونه نشان دهنده عفونت پروستات خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.