روش انجام کشت ادرار

کشت ادرار:
برای تشخیص عفونتهای ادراری (UTI) urinary Tract infaction کشت ادرار انجام می دهیم .
UTI از دو راه بوجود می آید :
۱٫ مسیر بالا رونده که  از راه مجرا وارد مثانه شده در انجا تکثیر یافته و ایجاد سیستیت یا عفونت مثانه میکند که علائم آن شامل : سوزش موقع دفع ادرار وقطره قطره شدن ادرار با حجم کم ودر بعضی موارد هم بی اختیاری در دفع ادرار دیده می شودبیمار ممکن تب داشته باشد یا نداشته باشد.
۲٫عفونت در قسمت فوقانی معمولا شدید تر است .ممکن است باکتری ازمثانه راه پیدا کرده باشد بخاطر مشکلات دریچه زمانی که حالب به مثانه راه دارد گاهی برگشت ادرار از مثانه به کلیه وجود دارد وقتی عفونت به کلیه رسید پیلونفریت ایجاد می شود که در این موقع عفونت ادراری ساده ای نیست .
در آزمایشگاه اولین کار روش نمونه برداری است . مشکل نمونه برداری در مورد زنان است .در مردان معمولا مشکلی وجود ندارد چون فلور نرمال دستگاه ادراری با ادرار تماس ندارد.ادرار در مثانه استریل است وبعد از خروج ازمثانه با فلور نرمال مجرا آلوده می شود . در نمونه برداری باید فلور نرمال را کاهش داد یا حذف کرد.
دونکته که برای نمونه برداری در زنان که حائز اهمییت است :
۱٫ ادرار تمیز گرفته گرفته شود . ۲٫ میانه ادرار گرفته شود.
به بیمار گفته می شود دستهایش را با آب وصابون بشوید وقسمت خارجی دستگاه تناسلی را شسته وآب کشی کند .شستشو باید خیلی خوب انجام شود زیرا ممکن است مایع شستشو دهنده در ظرف جمع آوری بریزد ومانع رشد باکتری شود.

در خانمها با دست دو لبه خارجی دستگاه تناسلی را نگه داشته وادرار میانی را در ظرف دهان گشاد جمع آوری کنند . ظرف جمع آوری دهانه گشاد در پیچ دار یکبار مصرف ولی قابل اتوکلاو باشد.
در مردان : قسمت خارجی دستگاه را تمییز کرده و midstream گرفته شود.
گاهی ادرار به همراه سوند باید فرستاده شود در این حالت باید روی نمونه نوشته شود از سوند گرفته اند ویا با سوند گرفته اند .
آزمایش باید زیر ۱ ساعت انجام شود وفقط ۱ ساعت در دمای آزمایشگاه می ماند ودر غیر این صورت ادرار باید در یخچال نگه داری شود. اگر بیش از این زمان بماند ممکن است باکتری های فلور نرمال مجرا در آن رشد کرده وباعث کاهش WBC  می شود.
نمونه ادرار می تواند ۲۴ ساعت در یخچال مانده وبعد کشت شود.
اگر به ادرار حجم کمی اسید سیتریک اضافه کنند دیگر لازم نیست نمونه را در یخچال بگذارند.
در مورد بچه ها که از یورین بگ استفاده می شود .در دخترها حتما تمیز شوند . وقتی یورین بگ را می بندیم باید منتظر ادرار باشیم . یک ساعت قبل شیر خورده باشند . با دو انگشت یک دقیقه بالای مثانه ضربه       می زنیم و دو باره   ول می کنیم مجددا این کار را تکرار می کنیم  تا جریان ادرار زودتر برقرار شود .

روش کشت ادرار:
ساده ترین روش کشت استفاده از لوپ استاندارد است ادرار را تکان داده لوپ را بطور عمود وارد ادرار کرده ویک لوپ برمی داریم وبه این طریق کشت می دهیم .                        محیط مورد استفاده :
محیط مورد استفاده BA و MAC است وگاهی EMB  ولی در مجموع MAC از EMB بهتر است .
درکشت ادرار روش نیمه کمی است .بعد از ۲۴ ساعت قرار گرفتن محیطهای کشت در انکوباتور به بررسی آن می پردازیم .اگر باکتری رشد کرده باشد تعداد باکتری ها را می شماریم اگر بیش از ۱۰۴ تا۵ ۱۰ باکتری باشد.عامل UTI است در مواردی هم که اگرتعداد باکتری ۱۰۴ است باید بررسی کنیم.
اگراز یک باکتری ویا دو باکتری ۱۰۴ < رشد کند باید بررسی شود وروی آن کار می کنیم. اگر باکتری پاتوزن مثل E.Coli  ویا دو باکتری پاتوزن مثل E.Coli  و انتروباکتر باشد برای هر دو تست جدا گانه می گذاریم .
اگر۴ ۱۰ < با کتری رشد کند وبیمار مرد باشد پیوری محرز است . در زنان در مورد سندروم حاد مجرا که کانت پائین دارند ویا با سوند ادرار گرفته باشند اگر پیوری باشد روی آن کار می کنیم .
اگر سه باکتری مخلوط باهم رشد کردند وغلبه بر هم نداشته باشند نمونه باید تکرار شود چون آلودگی وجود دارد .
اگر دو یا سه باکتری رشد کرد ویکی بیش از۴ ۱۰ بود برروی آن باکتری کار می کنیم .
در مواردی که ۴ ۱۰ است مواردی است که ادرار بوسیله روشهای Suprapubic  ویا روشهای جراحی گرفته می شود .در این شرایط هم روی نمونه کار می کنیم .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.