شیوه کار پارازیت تست (انگل)

شیوه کار پارازیت تست

1)    ابتدا دو قسمتی که از وسط بهم پیچ شده اند را بازکرده و بخش استوانه ای آنرا داخل جالوله ای           می گذاریم و به آن 5/3 میلی لیتر محلول پارازیت تست (فرمالین % 10 در سرم فیزیولوژی و اتیلن استات)  می افزاییم. نمونه را با نوک قسمت مغزی برداشته و وارد قسمت محلول دار نموده و دو قسمت را محکم بسته به طوری که مایع و هوا از آن خارج نشود.

پارازیت تست

2)    اینک پارازیت تست را به مدت 30 ثانیه Vortex کرده و آنرا به مدت 12 یا 24 ساعت به شکلی که قسمت مخروطی آن رو به بالا باشد در جا لوله ای قرار می دهیم. بدیهی است میتوان بدون نگهداری زمان ذکرشده مراحل 3 و4 را بلافاصله نیز انجام داد.

3)    پس از این زمان پارازیت تست را وارونه کرده و آنرا با سرعت پایین (1000 دور) به مدت یک دقیقه سانتریفوژ  می کنیم. توجه داشته باشید که تا این مرحله پارازیت تست باید کاملا بسته باشد.

4)    پیچ پارازیت تست را به آهستگی باز کرده و قسمت استوانه ای مغزی را دور ریخته و مایع باقیمانده در قسمت مخروطی را دکانته نموده و سدیمان را جهت آزمایش میکروسکوپی روی لام منتقل می کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.