آنتی بیوگرام (روشهای عملی و شرح آزمایش)

گزارش کار تست انتی بیوگرام,جدول آنتی بیوگرام,روش آزمایش آنتی بیوگرام,جدول استاندارد آنتی بیوگرام,انواع دیسک های انتی بیوگرام,آنتی بیوگرام چیست؟,دیسک های آنتی بیوگرام,آنتی بیوگرام برای گرم مثبت

مراحل عملی تست آنتی بیوگرام
جهت درمان شخصی که به آلودگی باکتریایی دچار شده میبایست آنتی بیوتیک تجویز شود.
در ابتدا باید باکتری را تشخیص دهیم(در پست های آینده کامل توضیح خواهیم داد).
سپس باید ببینیم این باکتری به کدام یک از آنتی بیوتیک ها مقاوم است و به کدام یک مقاوم نیست.یعنی ما باید حساسیت این باکتریها را نسبت به انتی بیوتیک مورد بررسی قرار دهیم…این تست به آنتی بیوگرام موسوم است.
روشهای مختلفی جهت انتی بیوگرام وجود دارد…
معمول ترین،متداول ترین،و راحت ترین  روش آنتی بیوگرام روش دیسک دیفیوژن است…

نحوه کشت:

تمام مراحل باید در نزدیکی شعله انجام شود

طبق پست قبلی وقتی با استفاده از لوله استاندارد مک فارلند شیرابه ی استاندارد باکتریایی تهیه کردیم،ابتدا سوابی استریل را درون این شیرابه فرو برده و روی محیط کشت؛کشت میدهیم.
ابتدا از بالا تا پایین پلیت را کاملا کشت میدهیم(با حرکت چپ و راست سواب)…
سپس پلیت را ۹۰ درجه چرخانده و سپس مثل قبل از بالا تا پایین محیط را کشت دهید(با همان سوابی که در دست دارید)
سپس سواب را یکی دوبار به لبه های های محیط اغشته کنید…
در پلیت را ببندید.
حال سواب را بسوزانید.
مرحله بعد:قرار دادن دیسک های آنتی بیوگرام

محیط های قابل کشت برای آنتی بیوگرام:
مولر هینتون اگار
اگار خوندار
اگار شکلاتی

روش انجام تست  دیسک دیفیوژن

بعد از ایزوله کردن باکتری ، مقداری از کلونی باکتری را به وسیله انس (نه لوپ) برداشته و در سرم فیزیولوژی استریل حل می کنیم . باید در نظر داشت که چون ، در تست آنتی بیوگرام میزان کدر بودن برای ما خیلی مهم است ، بنابراین در انتخاب مقدار نمونه باید دقت کنیم تا نمونه را بیشتر یا کمتر از نیم مک فارلند برنداریم . اگر میزان کدورت کمتر از نیم مکفارلند باشد ، مقداری دیگر از نمونه را در سرم فیزیولوژی استریل حل می کنیم و یا اگر میزان کدر بودن ، بیشتر از نیم مک فارلند باشد در این صورت باید مقداری سرم فیزیولوژی استریل اضافه کرد تا به کدورت مناسب و برابر با نیم مک فارلند برسیم . بعد از تهیه محلول هموژن خود ، با سواب استریل محلول را به هم زده و بعد از آبکشی کردن سواب ، (برای آب کشی ، سواب را با قدرت به دیواره لوله تکیه داده و فشار دهید تا آب آن گرفته شود .) آن را به محیط کشت مولر هینتون انتقال می دهیم و به طور کامل به وسیله سواب ، محیط کشت را به صورت چمنی کشت می دهیم به طوری که هیچ محلی در محیط از قلم نیافتد  . بعد از کشت ، دیسک های انتی بیوگرام که قبل از نیم ساعت از تست ، بیرون یخچال قرار داده شده اند را انتخاب و بر روی محیط کشت انتقال می دهیم . باید ذکر کنم که نحوه قرار دادن دیسک ها در محیط کشت مولر هینتون ، به صورت دایره ای  است و فاصله این دیسک ها از هم دیگر حدود ۱۲ میلیمتر باشد و باید از دیواره هم فاصله داشته باشند . در ضمن فاصله این دیسک ها را می توان با توجه به تجربه خود کم و یا زیاد کنیم . دیسک های مورد استفاده هم باید با نوع باکتری ایزوله شده ما مناسب باشد مثلا هیچ وقت برای باکتری گرم منفی ، پنی سیلین قرار نمی دهیم چون نسبت به آن مقاوم هستند و یا اینکه آنتی بیوتیک کلروامفینیکل را برای کشت ادرار قرار نمی دهیم چون این انتی بیوتیک نمی تواند وارد مجاری ادراری شود و… بعد از قرار دادن دیسک ها ، در پلیت را بسته و به مدت ۲۴ ساعت آنها را در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد ، انکوبه می کنیم (لازم به ذکر است که بنابه به تحقیقات تازه محقین ، دمای انکوبه برای آنتی بیوگرام به ۳۵ درجه کاهش یافته است و مدت زمان آن هم به ۱۶ تا ۱۸ ساعت کاهش یافته است ) . بعد از ۲۴ ساعت پلیت را زیر چراغ برسی می کنیم  .آنگاه می‌باید قطر هاله عدم رشد را با خط‌کش اندازه گیری کرد و با توجه به جدول همراه دیسک ها ، گزارش تست انتی بیوگرام خود را برای هر یک از انتی بیوتیک ها ، به صورت حساس (Susceptible ) ،مقاوم (Resistant) و یا نیمه حساس (Intermediate) گزارش می شود .

همان طور که مشاهده می کنید در اطراف برخی از دیسک ها هاله روش وجود دارد که این نشان دهنده حساس بودن ان بکتری به ان دیسک است و باید حساس گزارش شود . همچنین در اطراف بعضی از دیسکها هیچ گونه هاله ای نیست در این حالت این باکتری را باید نسبت به ان دیسک مقاوم گزارش داد . اگر طبق جدول خود هیچ یک از حالات فوق مشاهده نشود در اینصورت نیمه حساس را گزارش می کنیم .

و چند نکته مهم

در اندازه گیری از خط کش معمولی و یا ویژه این کار استفاده کنید .
همیشه امتداد خط کش باید از وسط دیسک عبور کند .
همیشه قطر اندازه گیری می شود .
باید در تست انتی بیوگرام ، نگاه بدبینانه ای داشت . یعنی اینکه کوتاهترین مسیر را برای تعیین حساسیت انتخاب می کنیم .
اگر در اطراف دیسک خط هایی کشیده شده باشد در این صورت باید از اخرین خطی که بعد از ان دیگر کلونی نیست تعیین حساسیت کرد.
اگر در اطراف دیسک حتی یک کلونی هم باشد باید از همان جا تا دیسک را اندازه گیری کرد نه کل هاله را .
همیشه به محل هاله دقت کنید بازم می گم همیشه و کوتاهترین مسیر ار انتخا کنید .
دیسک ها و هاله ها را در زیر نور برسی کنید .

آمینوگلیکوزید ها بر روی باکتری های بی هوازی تاثیر می گذارند .
کلروامفینیکل در نمونه ادراری استفاده نمی شود چون وارد ادرار نمی شود .
ونکومایسن ، اریترومایسن ، کلیندمایسن ، پنی سیلین و چند تا دیگه بر روی باکتری های گرم مثبت تاثیر می ذارند .
دیسک ایمیپنم هم برروی گرم مثبت و هم بر روی گرم منفی تاثیر دارد ولی باید در عفونت های شدیدی استفاده شد تا مقاومت ایجاد نشود .
سفالکسین که بر روی گرم مثبت و منفی تاثیر دارد به صورت خوراکی است .
تتراسایکلین آنتی بوتیک وسیع الطیفی است و معمولا به صورت موضعی استفاده می شود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.