کست های ادراری

کست های ادراری
کست های ادراری لوله ای یا سیلندری شکل بوده و توسط کلیه ها ساخته می شوند. کست های ادراری در بیماری های خاصی در ادرار ظاهر می شوند. همه ی کست ها از یک موکوپروتئین به نام Tamm-Horsfall protein تشکیل می شوند که توسط لوپ دیستال هنله ترشح می شود. معمولاً تعداد قابل توجهی از کست های ادراری در بیماری های کلیوی یافت می شوند.

تشکیل کست ها :

کست های ادراری فقط در توبول دیستال پیچیده (Distal Convoluted Tubule or DCT) و مجاری جمع کننده تشکیل می شوند. تشکیل کست ها در توبول پروگزیمال پیچیده (PCT) و لوپ هنله صورت نمی گیرد. کست ها نتیجه ی جامد و سفت شدن مواد (پروتئین) در توبول های کلیوی هستند.

انواع کست های ادراری مهم و روتین

کست  WBC
کست RBC
کست هیالن
کست/ واکسی(مومی)
کست سلولهای اپی تلیال
کست گرانولار
کست چربی
کست رنگدانه
کست  باکتریایی
کست هموگلوبین
کست میوگلوبین
کست توبول کلیوی

نحوه شمارش:
ابتدا چندین میدان میکروسکوپی (حداقل 10 )را با عدسی 40 بررسی کنید.اگر تعدادشان خیلی کم و در حد دو الی سه عدد بود انها را گزارش کنید.
اگر تعدادشان  طوری بود که توانستید تعداد کمی از  انها را در هر یک از همه ی  میدان ها مشاهده کنید پس،میانگین تعداد انها در این 10 میدان گزارش کنید.و اگر تعدادشان بیش از اینها بود میتوانید اینطور گزارش کنید:

Few/1+/2±/3+/many

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.