آنتروباکتر

آنتروباکتر Enterobacter
باسیل گرم منفی است که از خلط ، ادرار ، خون ، زخم ، مایع نخاع ، و عفونت های بیمارستانی جدا میگردد.
این باکتری بسیار متحرک بوده و بی هوازی اختیاری است. روی محیط های معمولی رشد میکند، گلوکز و لاکتوز را تخمیر میکند
متیل رد منفی ، VP مثبت ، سیترات و مالونات مثبت و SH2 منفی است
در این جنس گونه های انتروباکترآگلومرانس ، آنتروباکتر ائروژنس و آنترو باکتر ساکازاکی وجود دارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.