کنترل کیفی محیط های بخش میکروب شناسی

کنترل کیفی در آزمایشگاه میکروب شناسی,کنترل کیفی محیط های کشت,کنترل کیفی دیسک های آنتی بیوگرام,کنترل کیفی نیم مک فارلند,کنترل کیفی محیط مولر هینتون,sop میکروب شناسی

کنترل کیفی محیط های بخش میکروب شناسی

کنترل کیفی محیط MSA (مانیتول سالت اگار)

از کشت خالص باکتری ECOLI ATCC 25922 مقداری بر روی محیط تلقیح کرده و به مدت ۲۴-۴۸ ساعت درون ۳۷ درجه انکوبه می کنیم.اگر از نظر کیفی محیط مناسب باشد کلونی هایی زرد رنگ با هاله ای زرد ایجاد می شود .
برای کنترل منفی هم می توان از سوش اپیدرمیس ATCC 12228 استفاده کرد.

کنترل کیفی محیط سیترات

از کشت خالص باکتری سیتروباکتر فروندی یا سراشیا مارسنس یا انتروباکتر ائروژینوزا مقداری بر روی محیط تلقیح کرده و به مدت ۲۴-۴۸ ساعت درون ۳۷ درجه انکوبه می کنیم.اگر از نظر کیفی محیط مناسب باشد رنگ محیط ابی خواهد شد.
کنترل منفی :ECOLI ATCC 25922

کنترل کیفی محیط بایل اسکولین

از کشت خالص باکتری انتروکوک فکالیس مقداری بر روی محیط تلقیح کرده و به مدت ۲۴-۴۸ ساعت درون ۳۷ درجه انکوبه می کنیم.اگر از نظر کیفی محیط مناسب باشد رنگ محیط سیاه میشود.
کنترل منفی :استرپتوکوک پنومونیه

کنترل کیفی محیط اوره از

از کشت خالص باکتری پروتئوس مقداری بر روی محیط تلقیح کرده و به مدت ۲۴-۴۸ ساعت درون ۳۷ درجه انکوبه می کنیم.ایجاد رنگ قرمز نشان دهنده کیفیت مناسب محیط می باشد.
کنترل منفی :گونه های ECOLI

کنترل کیفی محیط TSI

از کشت خالص باکتری ECOLI ATCC 25922 مقداری بر روی محیط تلقیح کرده به این صورت که با انس اول روی سطح و بعد عمق تلقیح کرده و به مدت ۲۴-۴۸ ساعت درون ۳۷ درجه انکوبه می کنیم و سپس نتیجه را بررسی کرده
اگر سطح و عمق از به زرد تغییر رنگ داده باشند نشان دهنده کیفیت خوب محیط است
برای نشان دادن تولید H2S نیز میتوان از سوش سالمونلا تایفی ماریوم ATCC 14028 استفاده کرد.

کنترل کیفی محیط SIM و محلول کواکس

از کشت خالص باکتری ECOLI ATCC 25922 مقداری بر روی محیط تلقیح کرده به این صورت که با انس مستقیما وسط محیط را سوراخ کرده و تا عمق ۱cm فرو میکنیم و به مدت ۲۴-۴۸ ساعت درون ۳۷ درجه انکوبه می کنیم و سپس نتیجه را بررسی کرده
باید اطراف خط تلقیح رشد و یا کدورت دیده شود و در صورت ریختن چند قطره محلول کواکس و ایجاد رنگ قرمز یا پوشت پیازی و مثبت شدن تست اندول نتیجه میگیریم که محیط از کیفیت مناسب برخوردار است.
کنترل منفی:استا اورئوس ATCC 25923

کنترل کیفی محیط ۶٫۵ درصد نمک

درون لوله حاوی محیط ۶٫۵ درصد نمک مقداری کلونی انتروکوک فکالیس را تلقیح کرده و به مدت ۲۴-۴۸ ساعت درون ۳۷ درجه انکوبه کرده که باید محیط کدر تر شده باشد.
برای کنترل منفی هم می توان از سوش اورئوس استفاده کرد.
——————————————————————————————————-
کنترل کیفی محیط متیل رد MR
ابتدا چند کلنی از کشت خالص باکتری Ecoli ATCC 25922 را در ۲٫۵ میلی لیتر Broth متیل رد تلقیح کرده و به مدت ۲۴-۷۲ ساعت درون ۳۷ درجه انکوبه کرده وسپس
چند قطره (حدودا ۵ قطره) را به Broth اضافه کرده و در صورت ایجاد رنگ قرمز که در اثر ایجاد اسید و ph پائین است نتیجه می گیریم که محیط از کیفیت خوبی برخوردار است.
کنترل منفی:kelebsiellapnemoniea ATCC 13883

کنترل کیفی محیط VP

ابتدا چند کلنی از کشت خالص باکتری کلبسیلا پنومونیه را در ۲٫۵ میلی لیتر Broth vp تلقیح کرده و به مدت ۲۴-۷۲ ساعت درون ۳۷ درجه انکوبه کرده وسپس
۱ قطره الفا نفتول۵/ و ۲ قطره ۴۰/koh را به Broth اضافه کرده و لوله را به ارامی تکان داده و بطور ثابت به مدت ۱۵ دقیقه نگه می داریم در صورت ایجاد رنگ قرمز در این مدت یا بیشتر نتیجه می گیریم که محیط از کیفیت خوبی برخوردار است
کنترل منفی :Ecoli ATCC 25922


کنترل کیفی محیط سالمونلا و شیگلا (XLD , SS)

میتوان از سوش استاندارد سالمونلا استفاده کرد به این صورت که مقداری از کلونی برداشته و برروی محیط های SS , XLD برده و پس از ۲۴-۴۸ ساعت نتیجه را بررسی کرده و کیفیت محیط ها را بسنجیم
نتایج باید یدین صورت باشد.
SS : کلونی های بیرنگ با یا بدون مراکز سیاه رنگ
XLD : کلونی های قرمز با یا بدون مراکز سیاه رنگ
——————————————————————————————————-
کنترل کیفی محیط مولر

برای کنترل کیفی محیط مولر می توان از دیسک SXT همراه با سوش انتروکوک فکالیس ATCC 29212 استفاده کرد.در ضمن PH محیط باید مناسب با نوع باکتری باشد .
پس از تهیه سوسپانسیون ۵/ مک فارلند از کلونی انترکوک و کشت بر روی محیط مولر یک دیسک SXT گذاشته و نتیجه را پس از ۲۴-۴۸ ساعت بعد بررسی کرده در صورتی که هاله عدم رشد بیشتر یا مساوی با ۲۰ میلی متر ایجاد کرد نتیجه می گیریم که محیط مولر از کیفیت خوبی برخوردار است در غیر این صورت باید در پی رفع عیب باشیم.

کنترل کیفی محیط بلاد اگار و EMB

از انجایی که محیط خوندار اگار برای اکثر باکتری ها مناسب رشد می باشد مخصوصا گرم مثبت ها ولی بر روی EMB رشد نمی کنند یا به سختی کمی رشد می کنند می توان جهت کنترل کیفیت از این خاصیت
استفاده کرد.
میتوان از سوش های استاف و استرپتوکوک استفاده کرد که بر روی بلاد اگار رشد کرده ولی بر روی EMB رشد ندارند یا خیلی کم رشد هستند و برای بررسی کیفیت EMB از سوش های باکتری های رنگدانه زا همچون ECOLI می توان استفاده کرد که سوش خاص ان جلای سبز رنگ می دهد و یا .پروتئوس حالت خزنده به خود می گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *