موپیروسین (نحوه مصرف،خطرات و عوارض،فواید)

پماد موپیروسین برای جوش,پماد موپیروسین برای تبخال,پماد موپیروسین برای ختنه,قیمت پماد موپیروسین,پماد موپیروسین برای سوختگی,موپیروسین تبخال

موپیروسین، به صورت موضعی در درمان عفونت‌های مختلف پوست به ویژه عفونت‌های ناشی از باکتری‌های گرم مثبث از جمله زردزخم و ضایعات ضربه‌ای پوست با عفونت ثانویه ناشی از استافیلوکوک اورئوس و استرپتوکوک بتاهمولیتیک شامل استرپتوکوکوس پایوژنز، مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر
این دارو به صورت برگشت‌پذیر و اختصاصی به ایزولوسیل ترانسفر RNA سنتتاز متصل شده و بدینوسیله بیوسنتز پروتئین و RNA باکتری را مهار می‌نماید و بسته به غلظت ممکن است باکتریواستاتیک یا باکتریسید باشد.موپیروسین سنتز پروتئین و RNA را در استافیکولوک اورئوس مهار می‌کند. موپیروسین مخلوطی از چند نوع اسید سودومونیک بوده که تقریباً ۹۰ درصد آن را نوع A تشکیل می‌دهد. مطالعات در محیط زنده و روی اشرشیاکولی نشان داد که اسید سودومونیک ، ایزولوسین ترانسفر RNA سنتتاز را مهار می‌کند.
این دارو در غلظت‌های بالا اثرات باکتریسیدی دارد. فارماکوکینتیک جذب: مقادیر اندکی از دارو از راه پوست جذب سیستمیک می‌گردد. پخش: مقادیر اندک جذب شده سریعاً متابولیزه می‌گردد. متابولیسم: پس از متابولیسم تبدیل به مونیک اسید می‌گردد. دفع: متابولیت غیر فعال مونیک اسید از کلیه‌ها دفع می‌شود.

فارماکوکینتیک
مقادیر کمی از موپی‌روسین پس از مصرف موضعی جذب سیستمیک می‌شود که به سرعت متابولیزه می‌گردد.

عوارض جانبی
در صورت تجویز دارو بر نواحی وسیعی از زخم‌های باز یا سوخته بدن، خطر سمیت شدید کلیوی ناشی از جذب پایه پلی‌اتیلن گلیکول باید مدنظر قرار گیرد. ندرتاً بثورات جلدی، خشکی، سوزش، خارش، قرمزی، درد وتورم پوست، سردرد و تهوع با مصرف دارو گزارش شده است.

نکات قابل توصیه
۱- قبل از استعمال دارو نواحی آلوده به آب و صابون شسته و سپس خشک شود.
۲- به دلیل اححتمال بروز مقاومت میکروبی به دارو، مصرف آن به مدت طولانی (بیش از ۱۰ روز) یا در بیمارستان‌ها توصیه نمی‌شود.

مقدار مصرف
به مقدار لازم ۳ بار در روز تا حداکثر ۱۰ روز در موضع مالیده می‌شود.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماکولوژیک: اسید سودومونیک.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی‌بیوتیک.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نکات قابل توصیه به بیمار
در صورت بروز حساسیت نسبت به دارو، مصرف آن باید قطع شود.
موپیروسین موضعی را نباید در چشم به کار برد.
استفاده از پانسمان پس از مالیدن پماد بلامانع است.
در صورت عدم بهبودی در عرض ۳ تا ۵ روز به پزشک اطلاع دهید.
ملاحظات اختصاصی
استفاده طولانی از فرآورده‌های آنتی‌بیوتیک موضعی، می‌تواند فرد را مستعد ابتلا به عفونت‌های مقاوم هم‌چون عفونت‌‌های قارچی نماید.
دارو ممکن است در درمان فولیکولیت و زخم‌های باکتریایی مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به استفاده از پلی‌اتلین‌گلیکول در فرمولاسیون دارو ، در صورت استفاده وسیع از دارو به دلیل احتمال جذب این ماده، بیمار مستعد سمیت کلیوی خواهد بود.

ملاحظات اختصاصی
استفاده طولانی از فرآورده‌های آنتی‌بیوتیک موضعی، می‌تواند فرد را مستعد ابتلا به عفونت‌های مقاوم هم‌چون عفونت‌‌های قارچی نماید.
دارو ممکن است در درمان فولیکولیت و زخم‌های باکتریایی مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به استفاده از پلی‌اتلین‌گلیکول در فرمولاسیون دارو ، در صورت استفاده وسیع از دارو به دلیل احتمال جذب این ماده، بیمار مستعد سمیت کلیوی خواهد بود.

اشکال دارویی
Topical Ointment: 2%