عوارض و فواید دارویی نالوکسان

نالوکسان (عوارض و خطرات دارویی،دوز مصرفی،فواید)

نالوکسان براي برطرف كردن تضعيف تنفسي ناشي از داروهاي شبه ترياك جهت درمان مسموميت با تركيبات اوپيوئيد و همچنين به عنوان داروي كمكي در درمان شوك سپتيك مي‌شود.

طبقه بندي فارماكولوژيك: آنتاگونيست ناركوتيك‌ها (آپوئيد)
طبقه بندي درماني: آنتاگونيست ناركوتيك‌ها
طبقه بندي مصرف در حاملگي: B
اَشكال دارويي:
Inj: 0.4 mg/mL

فارماکوکینتیک، دینامیک و مکانیسم اثر

این دارو، آنتاگونیست نارکوتیک‌ها است. متابولیسم این دارو، کبدی است. نیمه عمر این دارو، ۹۰-۳۰ دقیقه در بزرگسالات و ۳ ساعت در نوزادان می‌باشد. این دارو دفع ادراری دارد.
اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ:
دپرسیون تنفسی ناشی از نارکوتیک‌ها
دپرسیون نارکوتیک بعد از عمل جراحی
نوزادان (آسفیکسی نئوناتوروم)
کنترااندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط:
حساسیت مفرط
احتیاط: افراد مسن/ معتادان به مخدرها/ دیس ریتمی بطنی/ سابقه تشنج

موارد و مقدار مصرف نالوکسان

مسمومیت شناخته شده یا مشکوک با ترکیبات اپیوئیدی
بزرگسالان: دوز اولیه mg2-4/0 است که به صورت داخل وردیدی تجویز می شود و در صورت لزوم هر ۲ تا ۳ دقیقه می تواند تکرار گردد.
اگر با تجویز مجموعاًmg10 نالوکسان پاسخ درمانی مشاهده نشد علت مسمومیت احتمالاً اپیوئید نیست.
کودکان: دوز اولیه mg/kg01/0است که از طریق داخل وریدی تزریق میشود و در صورت نیاز می توان هر۲ تا ۳ دقیقه همین مقدار را تکرار کرد. در صورتیکه تزریق وریدی امکان پذیر نبود، از روشهای داخل عضلانی و یا زیر جلدی استفاده می شود.
توجه: اگر بیمار به اوپیوئیدها وابستگی داشت دوز نالوکسان باید به mg2/0-1/0 کاهش یابد تا از بروز ناگهانی علائم محرومیت جلوگیری گردد.
توجه: نالوکسان به روشهای داخل وریدی، داخل عضلانی یا زیر جلدی تزریق می شود. سریع ترین پاسخ پس از تزریق داخل وریدی ایجاد می شود که در حالتهای اورژانس تجویز می گردد.

موارد منع مصرف و احتیاط

در صورت حساسیت به دارو منع مصرف دارد.
در بیمارانی که وابستگی فیزیکی به اپیوئیدها دارند و نوزادان مادران وابسته به اپیوئیدها با احتیاط تجویز شود.
در بیماران مبتلا به ناراحتی های قلبی با احتیاط تجویز شود.
مصرف در بارداری و شیردهی :
در گروه B حاملگی قرار دارد. مشخص نیست که آیا این دارو در بیشتر ترشح می شود یا خیر.
تداخلات مهم :
مورد خاصی گزارش نشده است.

عوارض جانبی نالوکسان

نالوکسان در دوزهای درمانی عارضه جانبی مهمی ایجاد نمی کند. تهوع و استفراغ رخ می دهد و مواردی هم از کاهش فشار خون، افزایش فشار خون، آریتمی قلبی و ادم ریوی گزارش شده است.

توصیه ها

پس از تجویز نالوکسان بیمار باید تحت نظر باشد زیرا ممکن است علائم مسمومیت مجدداً پدیدار شود و نیاز به تکرار دوز دارو باشد.
علائم سندرم محرومیت در پی تجویز نالوکسان معمولاً ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بعد کاهش پیدا کرده و تا ۹۰ دقیقه بعد از بین می رود.
علائم حیاتی شامل فشار خون و تعداد تنفس بیمار باید کنترل شود.
نیمه عمر دارو در نوزادان بیشتر از بالغین است که باید دقت شود.

درباره نالتروکسون بخوانید

شرایط نگهداری
دارو باید دور از نور و در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

تداخلات دارویی نالوکسان

در افرادی که وابستگی فیزیکی به ضددردهای مخدر دارند، سندرم محرومیت می‌دهد.
مصرف هم زمان با داروهای کاردیوتوکسیک اثرات قلبی عروقی را شدیدتر می‌نماید.
عوارض جانبی و ناخواسته:
CNS: تشنج/ تومور
GI: تهوع/ استفراغ
CV: ایست‌های قلبی/ هاپیرتانسیون/ تاکیکاردی/ فیبریلاسیون بطنی
Resp: ادم ریوی
Other: نشانه‌ها و علایم قطع دارو (کرامپ، اضطراب، استفراغ)

اقدامات پرستاری

۱.نشانه‌های قطع مصرف دارو عبارتند از: کرامپ، هیپرتانسیون، اضطراب، استفراغ، بسته به میزان وابستگی بیمار به دارو این تظاهرات می‌توانند تا ۲ ساعت بعد  از به کارگیری دارو ایجاد شوند.
۲.هر ۵-۳ دقیقه V/S را کنترل نمایید.
۳.ABG را انجام داده و به PCO2, PO2 توجه کنید.
۴.وضعیت قلبی را از نظر تاکی کاردی و هیپرتانسیون توجه کرده، ECG را مداوم کنترل نمایید.
۵.اختلال در عملکرد تنفسی را مدنظر قرار دهید، تضعیف تنفس، مشخصه، تعداد و ریتم تنفسی را مدنظر قرار دهید. در صورتی که تعداد تنفس به کمتر از ۱۰ بار در دقیقه برسد از نالوکسان استفاده نمایید زیرا این تضعیف تنفسی به دلیل افزایش مصرف اوپیوئید خواهد بود. سطح LOC را کنترل کنید.
۶.درد بیمار را از نظر محل، شدت، طول مدت و قبل و بعد از تجویز دارو مدنظر قرار بگیرید.

تجویز
۱.وسایل و تجیهزات احیاء را در دسترس داشته باشید.
۲.به مدت ۲۴ ساعت می‌توانید از محلول آماده شده استفاده کنید.
راه داخل وریدی:
می‌توان دارو را به صورت رقیق شده و یا رقیق شده با آب استریل قابل تزریق مورد استفاده قرار داد. می‌توان دارو را به میزان بیشتر با DW5% و یا N/S رقیق نموده و انفوزیون کرد. از ترزیق mg4/0 در عرض ۱۵ ثانیه برای تعیین واکنش درمانی بیمار استفاده نمایید