روغن چریش برای درمان بواسیر (فواید و خواص)

روغن چریش یک روغن سرشار از ترکیبات طبیعی مفید است که شما می توانید در خانه برای درمان همورئید از آن استفاده کنید. در ابتدا مقعد را با آن تمیز کنید. برای هر مرتبه انجام این کار، دو قطره از این روغن کافی خواهد بود.
این روغن قادر به کاهش التهاب عروق درگیر در هموروئید خواهد بود. به عنوان یک راهکار کمکی، این روغن همچنین در کاهش درد و ناراحتی هموروئید موثر خواهد بود. روزی یک مرتبه از این روغن استفاده کنید، تا زمانی که هموروئید به طور کامل درمان شود.

چريش يا سريش درختي است با قامت متوسط، برگ‌هاي آن سبز رنگ كه داراي بريدگي و دندانه‌هاي نامنظم است. برگ‌هاي آن شبيه برگ‌هاي درخت زبان گنجشك مي‌باشد و هم چنين به شكل برگ‌هاي زيتون تلخ نيز مي‌باشد. اين گياه در چابهار، بندرعباس و ساير مناطق جنوب مي‌رويد.

نام‌هاي ديگر آن سريش و چريشك مي‌باشد.

فواید و خواص روغن چریش

1. پوست اين درخت قابض و تب‌بر است.
2. جهت فروكش كردن جوش و كورك برگ‌هاي اين گياه را به صورت ضماد مي‌گذارند.
3. جهت ضدعفوني كردن زخم‌ها و اگزما با جوشانده برگ‌هاي اين گياه شستشو مي‌دهند.
4. گل‌هاي آن مقوي معده است و يك تونيك مي‌باشد.
5. ميوه اين گياه مسهل و كرم كش مي‌باشد.
6. تنتور برگ اين درخت جهت تسكين دردهاي عضلاني و شكستگي استفاده مي‌شود.
7. جوشانده رقيق شده ريشه اين گياه براي معالجه سل مفيد است.
* توجه: گياهي ديگر به نام سريش مي‌باشد كه با اين گياه فرق مي‌كند و شرح آن در كد شماره 286 آورده شده است.