جایگزینی هیدرات های کربن  در رژیم غذایی

فهرست های جایگزینی مربوط به غذا هایی است که به دلیل شبیه بودن به هم در یک جدول جای گرفته اند.
هر واحد از مواد غذایی یک جدول همان مقدار کربو هیدرات، پروتئین، چربی و انرژی دارد که سایر مواد غذایی آن جدول دارد.
به همین دلیل هر ماده غذایی موجود در یک فهرست یا جدول را می توان با ماده غذایی دیگری از همان جدول جابه جا کرد برای مثال شما می توانید به جای یک برش نانی که در وعده صبحانه می خورید نصف لیوان غلات پخته شده (مثل حریره غلات یا شیربرنج )مصرف کنید.هر یک از این مواد غذایی، مساوی یک انتخاب از مواد نشاسته ای است.
دکتر مریم علی نژاد نامقی دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه درباره جدول مواد نشاسته ای وجایگزین های آن به «زندگی سلام» می گوید: در شروع یک برنامه غذایی بهتر است ابتدا مقدار هر واحد را اندازه گیری کنید تا به طور چشمی اندازه ها را یاد بگیرید.
استفاده از فهرست های جایگزینی به شما امکان انتخاب های زیادی می دهد و باعث تنوع در وعده های غذایی شما می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.