عسل زیر 5 درصد ساکاروز چیست؟

عسل زیر ۵ درصد عسلی است که علاوه بر قندهای ساده حاوی قندهای مرکب مثل ساکاروز نیز است.

اگر مقدار ساکاروز زیر ۵ درصد باشد، عسل از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است ولی اگر ساکاروز از ۵ درصد بالاتر باشد از نظر درجه‌بندی، درجه 1 محسوب نمی‌شود.

عسلی که زنبور عسل به صورت طبیعی و از شهد گل‌ها تهیه و در کلونی ذخیره می‌كند، معمولا زیر ۵ درصد ساکاروز دارد.

گاهی زنبورداران به زنبورها آب و شکر مي‌دهند. آب و شکری که زنبوردار در کندو قرار می‌دهد می‌تواند با عسل طبیعی و سالم موجود در کندو مخلوط شود.

در این شرایط میزان ساکاروز عسل بالا می‌رود و به بیش از ۵ درصد می‌رسد.

نظرات بسته شده است.