نگهداری ماهی و میگو در یخچال پس از خرید

پس از خرید ماهی تازه یا منجمد خریداری شده را همواره سرد نگهدارید و هرگز آن را در محل گرم یا در معرض تابش نور آفتاب قرار ندهید و حتی الامکان آبزیان را در یخچال های ماشینی یا یخدان و یا در داخل پودر یخ و در قسمت سرد خودرو قرار داده و به منزل انتقال دهید .

پس از خرید ماهی در اولین فرصت سر و دم ماهی را زده و محتویات شکمی (امعاء و احشاء ) آن را تخلیه نموده و با آب تمیز و سرد شستشو نمایید و برای خروج ماهی از حالت انجماد هیچ وقت از آب گرم استفاده ننمایید .

برای نگهداری ماهی در منزل در صورتی که زود مصرف شود می توان به مدت 1 تا 2 روز در یخچال (در داخل ظرف دردار یا کیسه پلاستیکی ) نگهداری نموده و برای نگهداری طولانی ماهی ، حتماًٌ باید از فریزرهای 18- درجه سانتی گراد استفاده کرد در این صورت می توان آبزیان را بین 3 تا 6 ماه (بسته به نوع ماهی و میزان چربی آن ) در فریزر نگهداری کرد .

مدت زمان مناسب نگهداری

نوع محصولیخچالفریزر
ماهی تازه1 تا 2 روز2 تا 3 ماه
ماهی پخته3 تا 4 روز1 ماه
ماهی منجمد چرب (بیشتر از 5/0 درصد)به سرعت استفاده شود(قزل آلا  وساردین)3 تا 6 ماه
ماهی منجمد کم چرب (کمتر از 5/0 درصد)مانند ماهی حلوا، شیرماهی و سنگ سر8 تا 9 ماه
ماهی دودی6 تا 7 روزمصرف پیشنهاد نمی شود پس از 6 ماه مواد مفید خود را از دست می دهد
ماهی خشک یا شور1 هفتهمصرف پیشنهاد نمی شود پس از 6 ماه مواد مفید خود را از دست می دهد
سوپ و خورشت ماهی1 تا 2 روز3 تا 6 ماه
میگوی تازه2 تا 3 روز4 ماه
میگوی پخته2 تا 3 روز2 تا 3 ماه
میگوی بسته بندی منجمدسریع استفاده شود12 ماه

 

نظرات بسته شده است.