OD بالای کنترل منفی در کیتهای عفونی یا استاندارد صفردر کیتهای هورمونی

) آلودگی کنترل منفی با کنترل مثبت یا استاندارد صفر با دیگر استاندارد ها : موقع شستشو اجازه ندهید محلول شستشو از داخل چاهک ها سرریز شود .همچنین سعی کنید کنترل منفی را قبل از کنترل مثبت در سری کاری  قرار دهید.

۲ ) آلودگی ویال کنترل منفی یا استاندارد صفر

۱-۲ )  چک کردن لوله داخلی سمپلر از نظر گرفتگی با مایعات باقی مانده یا ذرات خشک شده

۲-۲ ) برای هر نمونه از یک سر سمپلر جدید استفاده کنید.

۳-۲ ) طول سر سمپلرباید به اندازه کافی باشد تا موقع کشیدن مایع یا نمونه ، نمونه با لوله سمپلر تماس پیدا نکند یا به داخل لوله سمپلر کشیده نشود

۴-۲ ) تست را با نمونه کنترل جدید تکرار کنید.

۵-۲ ) آلودگی قارچی یا میکروبی ویال کنترل یا استاندارد را بررسی نمایید.

۳ ) شستشوی ناکافی یا آلودگی کنترل منفی با محلول آنزیم کونژوگه

۱-۳ ) موقع شستشو اطمینان حاصل نمایید که چاهکها کاملا از محلول شستشو پر شده اند.

۲-۳ ) موقع شستشو از خارج شدن کامل بقایای آنزیم کونژوگه اطمینان حاصل نمائید ، رعایت زمان soak time  می تواند در این زمینه موثر باشد.

۳-۳ ) سعی کنید نمونه را در داخل و مرکز چاهک خالی نمائید ، از تماس سر سمپلر با دیواره یا لبه ی چاهک خودداری نمائید . این کار می تواند باعث باقی ماندن مواد در کناره دیواره یا لبه چاهک ها شده و نهایتا یک شستشوی ناکافی در حصول نتیجه مناسب ایجاد مشکل خواهد کرد.

۴ ) آلودگی محلول شستشو با پاک کننده های اکسید کننده

آلودگی آب مقطر یا ظروف شستشو با پاک کننده هایی نظیر  وایتکس می تواند باعث افزایش کاذب جذب نوری در کنترل منفی یا نمونه های منفی گردد . این مواد به علت خاصیت اکسید کنندگی می توانند باعث آبی شدن محلول رنگزا گردند . همانطور که مستحضر هستید مکانیسم تغییر رنگ محلول رنگزا به علت فعالیت آنزیم HRP و واکنش اکسیداسیون می باشد ، بنابراین حضور مواد اکسید کننده نیز می تواند باعث انجام این واکنش به صورت کاذب گردد.

۵ ) غلظت بالای محلول کونژوگه

در مورد کیت هایی که غلظت کونژوگه به صورت غلیظ می باشد و باید رقیق سازی صورت گیرد ، در صورتی که رقیق سازی به صورت مناسبی شکل مناسبی انجام نشود و غلیظ تهیه گردد می تواند باعث افزایش کاذب جذب نوری در کنترل منفی ، استاندارد صفر و بقیه نمونه ها گردد .

۶ ) دمای انکوباسیون بالا

برای تست هایی که انکوباسیون آنها در دمای اتاق انجام می شود دمای مناسب ۲۸-۲۲ است . بررسی عملکرد صحیح دماسنج  و سیستم های سرمایشی یا گرمایشی محیط می توانند به حل مشکل کمک کنند .

۷ )عدم رعایت زمان خوانش( حدود ۱۵ دقیقه) پس از افزودن محلول متوقف کننده به چاهک ها بر مبنای زمان ذکر شده در بروشور کیت .

رعایت زمان ذکر شده و خوانش سریعتر جذب نوری پس از اضافه کردن محلول متوقف کننده.

نکاتی در مورد شستشو

هدف از مرحله شستشو در روشهای Immunoassay و به خصوص ELISA جداسازی مواد متصل نشده ( آزاد – ناخواسته ) در ترکیبات سرم یا محلول های کیت می باشد .

تعداد دفعات شستشو معمولا بین حداقل ۳ تا ۶ بار توصیه می شود .

محلولی که معمولا به عنوان محلول شستشو مورد استفاده قرار میگیرد متشکل از یک بافر مانند PBS و یک ترکیب شوینده ( دترجنت) مانند Tween  می باشد .

pH آب مقطر جهت آماده سازی محلول شستشوی رقیق از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

pH بسیار اسیدی می تواند باعث اسیدی شدن محلول شستشو و ایجاد نتایج نامناسب گردد.

رقیق سازی مناسب محلول شستشو به لحاظ وجود دترجنت از اهمیت بالایی برخوردار است . غلظت بالای دترجنت به واسطه عدم رقیق سازی مناسب می تواند باعث تخریب ساختمان Ag موجود در چاهک ها گردد .

رعایت زمان soak time  می تواند باعث حصول نتایج بهتر در مرحله شستشو گردد بدین مفهوم که اجازه داده شود در هر بار شستشو محلول شستشو در حدود حداقل ۳۰ ثانیه در چاهک ها باقی بماند .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *