انمي ارثي اليپتوسيتي (hereditary Elliptocytosis)

انمي اليپتوسيتي يك بيماري ارثي مي باشد كه احتمالا به علت اختلالات متابوليكي گلبول هاي قرمز تا 90% شكل بيضي به خود مي گيرند. غالب بيماران حالت انمي را دارا نمي باشند و احتمالا هموليز خفيفي كه در اين بيماران ايجاد مي شود به وسيله بدن جبران مي گردد.انديس هاي گلبول قرمز طبيعي و ازمايش …

انمي ارثي اليپتوسيتي (hereditary Elliptocytosis) ادامه »

انمی اسفروسیتیک

انمی اسفروسیتیک یک بیماری ارثی می باشد که به علت ضایعه غشا سلولی گلبول های قرمز کروی شکل (sphere) به وجود می اید. این گلبول ها از حد طبیعی کوچکتر بوده و دوره زندگی کوتاه تری دارند.وقتی در گردش خون این گلبول ها به طحال می رسند،طحال انها را غیر طبیعی تشخیص داده و منهدم …

انمی اسفروسیتیک ادامه »

کم خونی در نارسایی کلیه

یک کم خونی نرموسیتیک نرموکروم معمولا در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه (CRF) رخ می دهد.یک ارتباط مستقیم و مثبتی بین شدت کم خونی و درجه افزایش میزان BUN خون وجود دارد اما کاملا خطی نمی باشد. هنگامی کلیرانس کراتینین کمتر از 20ml/min شود معمولا هماتوکریت کمتر از 30% است. اغلب چندین فاکتور در …

کم خونی در نارسایی کلیه ادامه »

هموگلوبین C

بیماری هموگلوبین C هموزیگوت یک آنمی همولیتیک خفیف به همراه بزرگ شدن طحال است که اغلب بدون علامت می باشد، اما گاهی باعث زردی و ناراحتی شکمی می شود. در خون این بیماران مخلوطی از میکروسیت ها و اسفروسیت ها، آنمی نرموکرومیک، افزایش خفیف در رتیکلوسیت ها و تعداد زیادی سلول تارگت دیده می شود. …

هموگلوبین C ادامه »

مورفولوژی گلبولهای قرمز

اشکال گلبول قرمز,گزارش مورفولوژی گلبولهای قرمز,مورفولوژی RBC,شیستوسیت چیست,اکینوسیت,اکانتوسیت,تارگت سل چیست,گلبول قرمز بالا, گلبول قرمز چیست,کاهش گلبول قرمز,شمارش گلبول قرمز,ساختار گلبول قرمز,کار گلبول قرمز,گلبول قرمز در ادرار,مورفولوژی گلبولهای سفید,اشکال گلبول قرمز,اکینوسیت,اکانتوسیت,شیستوسیت چیست,الیپتوسیت,تارگت سل چیست,بور سل,اسپورسل,آنیزوسیتوز به طور کلی به هنگام بررسی مورفولوژیک گلبولهای قرمز در زیر میکروسکوپ، چهار نکته در نظر گرفته می شود: ۱- تغییر …

مورفولوژی گلبولهای قرمز ادامه »