انتخاب رنگ مو

● انواع رنگ مو ۱- رنگ مـوی موقتی: این رنگ تنها بروی کوتیکول مو قرار می گیرد و به کرتکس نفوذ نمیکند - با یک یا دو…

آزمایش G6PD

روش انجام : ۱۰۰ میکرولیتر از معرف را در یک لوله کوچک پلاستیکی بریزید . ( بصورت آماده در فریزر موجود است .)…