ولوکس ( volvox )

تولید مثل کلنی ولوکس,ساختار کلنی ولوکس,شکل کلنی ولوکس,ولوکس+pdf,اسپیروژیر,شکل ولوکس

ولوکس ( volvox ) به یکی از جنس های متعلق به شاخه کلروفیت ها یا همان جلبک های سبز اتلاق می شود. سلول های ولوکس در کلنی هایی تا اندازه ۵۰ هزار سلول زندگی می کنند و اغلب در آب های شیرین یافت می شوند. ولوکس برای اولین بار در دهه ۱۷۰۰ توسط آنتونی وان لیون هوک گزارش و معرفی شد. بررسی ها نشان می دهد زندگی به شکل کلنی در ولوکس ها ۲۰۰ میلیون سال پیش تکامل پیدا کرده و به وجود آمده است.

توضیحات بیشتر در مورد کلنی ولوکس

ولوکس به طور کلی به جنس هایی ( Genus ) از کلروفیت ها گفته می شود که دارای زندگی به شکل کلنی هستند. کلنی های ولوکس از تعداد زیادی از سلول های تاژک دار مشابه کلامیدوموناس تشکیل شده است. این سلول ها گاها به ۵۰ هزار عدد در یک کلنی نیز می رسند.  این سلول ها با کنار هم قرار گرفتن, یک کلنی کروی شکل تو خالی را تشکیل می دهند. هر سلول با یک ماتریکس خارج سلولی ساخته شده از کربوهیدرات های ژلاتینی احاطه شده است و ماتریکس خارج سلولی سلول های ولوکس با هم ادغام شده و مشترک هستند.

حرکت ولوکس با چرخش در محیط آبی است و در این حرکت همه سلول ها با حرکت دادن تاژک های خودشان همکاری می کنند. هر سلول در انتهای قدامی ( جلویی ) خودش دارای یک نقطه ی چشمی ( eyespot ) می باشد که باعث می شود کلنی به سمت نور حرکت کرده و در معرض نور قرار بگیرد ( برای فتوسنتز).  در بعضی از گونه های ولوکس, سلول ها با زوائید سیتوپلاسمی ای به نام پروتوپلاسمات به هم متصل می شوند. این سلول های دارای همکاری بیشتری هستند و خواصی مشابه جانداران پر سلولی را از خود نشان می دهند.

ویژگی های کلنی ولوکس: ۱) سلول های کلامیدوموناس مانند   ۲) کلنی دختر    ۳) پل های سیتوپلاسمی   ۴) ژل بین سلولی   ۵) سلول های تولید مثلی    ۶) سلول های پیکری ( سوماتیک )

تولید مثل در ولوکس

در تولید مثل غیر جنسی , هر کلنی ولوکس دارای سلول های سوماتیک ( یکری ) و سلول های جنسی است. سلول های جنسی می توانند با تقسیم شدن, کلنی های دختر را به وجود آورند که در داخل کلنی مادر می مانند و بعد از مرگ آن همه ی کلنی های دختر آزاد می شوند.  در تولید مثل جنسی دو نوع گامت تولید می شود. در گونه های مختلف ولوکس یک جاندار می تواند نر یا ماده بوده یا دو پایه باشد ( دارای یک بخش نر و یک بخش ماده ). گامت های نر سلول های میکروسکوپی هستند که به تعداد زیادی آزاد می شوند ولی گامت ماده یک سلول منفرد بزرگ است.

تکامل ولوکس

اجداد ولوکس حداقل ۲۰۰ میلیون سال پیش توانایی زندگی به شکل کلنی را کسب کردند یعنی تقریبا در دوران تریاسیک. بررسی های مولکولی روی DNA کلنی های ولوکس و گونه های مشابه نشان می دهد پیدا کردن توانایی زندگی به شکل کبنی نزدیک به ۳۵ میلیون سال طول کشیده است.

رده بندی ولوکس

فرمانرو  گیاهان
شاخه کلروفیت ها chlorophyta
ردهکلروفیسه chlorophyceae
راستهvolvocales
خانوادهVolvocaceae
جنسولوکس  volvox

 

انگل ولوکس (6) انگل ولوکس (7) انگل ولوکس (8) انگل ولوکس (1) انگل ولوکس (2) انگل ولوکس (3) انگل ولوکس (4) انگل ولوکس (5) volvox01 volvox_darkfield volvox_wallpaper volvoxbirth2 volvoxegg volvoxflagella2 volvoxinsideout

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.